จับโอกาสลงทุนสะสมหุ้นไทย ด้วยสองปัจจัยบวกที่บอกว่าทำไมกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (PRINCIPAL THTG6M1) ถึงน่าลงทุนในเวลานี้

THTG6M1

การเปิดประเทศของไทยอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้มีแนวโน้มกลับมาเป็นปกติ ซึ่งก็ช่วยให้ทิศทางของตลาดการลงทุนในบ้านเราเป็นไปในทางบวกด้วยเช่นกัน

ประกอบกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งเป็นทุนเดิมของตลาดหุ้นไทย บลจ.พรินซิเพิลจึงเปิดขายกองทุนใหม่ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (PRINCIPAL THTG6M1) เน้นลงทุนในหุ้นไทยซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง พร้อมด้วย Valuation ที่น่าสนใจ 

มาพร้อมกลยุทธ์การลงทุนการบริหารเพื่อให้ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย โดยจะ

 

เปิดเสนอขายครั้งแรกและครั้งเดียว (IPO) ในวันที่ 1- 8 มิถุนายน 2565 ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถซื้อได้ที่ธนาคารกรุงศรี, พันธมิตรทางธุรกิจ หรือซื้อผ่านแอป Principal TH
 

แต่ก่อนอื่น มารู้จักกองทุนใหม่นี้ไปพร้อมๆ กัน เพื่อจะได้เห็นว่าทำไมมันจึงเป็นกองทุนที่น่าสนใจ

ดูข้อมูลกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ PRINCIPAL THTG6M1

สามารถซื้อผ่านแอป Principal TH ดาวน์โหลดแอป คลิก

ติดต่อได้ที่ เว็บไซต์ หรือโทร 02-686-9595

สะสมหุ้นไทย

จับโอกาสลงทุนสะสมหุ้นไทย ด้วยสองปัจจัยบวกที่บอกว่าทำไมกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (PRINCIPAL THTG6M1) ถึงน่าลงทุนในเวลานี้ เพราะ

1) เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศจะดีขึ้นเรื่อยๆ หลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2021 แนวโน้มการท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาเป็นปกติ

โดยก่อนการเกิดโรคระบาดในปี 2019 ไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวราว 40 ล้านคน ก่อนยอดจะลดลงเรื่อยๆ ตามสถานการณ์ แต่มาปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวประเทศไทยถึง 7 ล้านคน สร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 1.07 ล้านล้านบาท 

2) การประเมินมูลค่า หรือ Valuation ของตลาดหุ้นไทยก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดยมี forward P/E 12 เดือน อยู่ที่ 16.9 เท่า หรือประมาณ +0.5 SD 

และกำไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศก็มีการปรับประมาณการขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2020 ทำให้เงินลงทุนจากต่างชาติเริ่มไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ไตรมาส 4 ในปีที่แล้ว

กลยุทธ์การลงทุน

นโยบายการลงทุนของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (PRINCIPAL THTG6M1) มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Dynamic ปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นได้ตั้งแต่ 0-100% ตามสภาวะตลาด 

มีกระบวนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ คือการคัดกรองตลาด หรือ Market screening ที่ต้องผ่านเงื่อนไขอย่างเรื่องแนวโน้มตลาด การประเมินมูลค่า หรือการหาสัญญาณการกลับตัวของตลาด 

โดยตลาดหุ้นไทยได้ผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว และการคัดกรองหลักทรัพย์ Security screening ที่จะลงทุน โดยจะคัดเลือกหุ้นที่มีโมเมนตัมสูง อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และมีสภาพคล่องดี อีกทั้งกองทุนจะเน้นใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบจับจังหวะการซื้อขาย หรือ Market timing โดยใช้สัญญาณด้าน Technical Analysis และกลยุทธ์ Stop loss เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมาย

จุดเด่นไทยทริกเกอร์

 

4 จุดเด่นของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (PRINCIPAL THTG6M1) 

1.ไทยหนึ่งในประเทศที่ GDP มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่โตในอัตราที่ลดลง (ไทย Y2022 : 3.33% Y2021: 1.57, World Y2022 : 3.59%  Y2021: 6.11% (ที่มา IMF as of April 2022)

2.เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตในครึ่งหลังของปี 2565 จากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ แผนการปรับโควิดสู่โรคประจำถิ่น เป็นปัจจัยสำคัญต่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวและภาคการบริโภคในประเทศ

3.ตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง การปรับประมาณการกำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในไทยขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี 2564 พร้อมด้วย Valuation ระดับที่น่าสนใจ เงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2564

4.กลยุทธ์การลงทุนแบบ Dynamic ปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ได้ตั้งแต่ 0-100 ตามสภาวะตลาด เน้น 3 กลยุทธ์การลงทุน คือจังหวะการซื้อขายแบบ Market timing, สัญญาณด้าน Technical Analysis และกลยุทธ์ Stop loss เพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีโอกาสรับผลตอบแทนตามเป้าหมาย
 

ทริกเกอร์ยังไง

เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังนี้

ครั้งที่ 1 - เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 10.30 บาท บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 3.00 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) (หรือเท่ากับ 0.30 บาท/หน่วย) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุในโครงการ

ครั้งที่ 2 - เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.65 บาท อย่างไรก็ตาม การกำหนดมูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเป็นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทุนหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน

อัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่า 10.65 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน รวมถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

ซื้อได้ที่แอป Principal TH

 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (PRINCIPAL THTG6M1) เน้นลงทุนในหุ้นไทยซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง พร้อมด้วย Valuation ที่น่าสนใจ 

มาพร้อมกลยุทธ์การลงทุนการบริหารเพื่อให้ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย
.
โดยจะเปิดเสนอขายครั้งแรกและครั้งเดียว (IPO) ในวันที่ 1- 8 มิถุนายน 2565 ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถซื้อได้ที่ธนาคารกรุงศรี, พันธมิตรทางธุรกิจ หรือซื้อผ่านแอป Principal TH

ดูข้อมูลกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ PRINCIPAL THTG6M1

สามารถซื้อผ่านแอป Principal TH ดาวน์โหลดแอป คลิก

ติดต่อได้ที่ เว็บไซต์ หรือโทร 02-686-9595

 

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน /  ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 6 เดือน ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก / การกําหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 10.65 บาทต่อหน่วย เป็นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทุนหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน / จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าตํ่ากว่า 10.65 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากการหักค่าใช้จ่ายการกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน / ในกรณีที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุอยู่ในรายละเอียดโครงการ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน  / เนื่องจากกองทุนนี้มีการกําหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุน ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การกําหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกําหนดมิได้เป็นการรับประกันหรือทําให้คาดหวังว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามอัตรานั้น