กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น (Principal Global Health Innovation Fund)

ภาพรวมอุตสาหกรรม Health Care 

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงในเดือน ก.ย. 2566 โดยดัชนี MSCI ACWI ให้ผลตอบแทนลดลง 4.27% และดัชนี MSCI World Health Care ปรับตัวลดลง 3.36% โดยยังคงเป็นการปรับตัวลดลงตามความกังวลถึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED หลังจากที่ได้เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 11 ครั้งตั้งแต่เดือน มี.ค. 2565 จากก่อนหน้านี้ที่ 0.00% – 0.25% จนถึงปัจจุบันที่ 5.25% - 5.50% โดยการประชุมครั้งล่าสุดในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ถึงแม้ Fed จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ย แต่มีการปรับประมาณการแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยปี 2024 จากเดิม 4.40%-5.10% มาอยู่ที่ 4.60%-5.40% และปี 2025 จากเดิม 2.90%-4.10% มาอยู่ที่ 3.40%-4.90% โดยเป็นการปรับขึ้นจากประมาณการเดือน มิ.ย. 2566 สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองอัตราดอกเบี้ยที่สูงยาวนานขึ้น (Higher for Longer)  โดยในเดือน ก.ย. 2566 กลุ่มธุรกิจเดียวที่ปรับตัวขึ้นได้แก่ กลุ่ม Healthcare Provider & Services (+2.72%) ในขณะที่กลุ่มที่เหลือเป็นการปรับตัวลงทั้งหมดนำโดย Life Sciences Tools & Services (-8.37%), Healthcare Technology (-3.91%) และกลุ่ม Pharmaceuticals (-3.39%)
โดยทั่วไปการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม Health Care จะมีความน่าสนใจในช่วงที่เศรษฐกิจและนโยบายการเงินยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน เนื่องจากอุตสาหกรรม Health Care เป็นอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนขึ้นกับวัฏจักรเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำ และมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาที่ต่ำ (Low Price Elasticity of Demand) เนื่องจากเป็นสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต แต่ในปีนี้ตลาดการลงทุนถูกนำโดยกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) ซึ่งนักลงทุนต่างตื่นตัวกับการเข้าถึงผู้ใช้เร็วกว่าที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตามปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม Healthcare ด้วยเช่นเดียวกัน โดยเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการต่างๆ มากขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยกองทุน AB International Health Care Portfolio เน้นลงทุนในหุ้นที่มีความสามารถในการทำกำไรที่แน่นอน และเป็นกลุ่มที่มีรายได้ที่ชัดเจน ในขณะที่กองทุน Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation เน้นลงทุนในหุ้นที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการเติบโตในระยะกลางถึงยาว

กลยุทธ์การลงทุน

สำหรับ PRINCIPAL GHEALTH ทีมจัดการลงทุนจะมีการวางกรอบน้ำหนักการลงทุนใน 2 กองทุนหลัก ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การลงทุนหรือปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในแต่ละช่วง (บริหารพอร์ตแบบ Active/Dynamic) โดยจะแบ่งเป็น 3 เหตุการณ์ (Scenario) คือ Risk-off, Neutral และ Risk-on 
 

P1

พอร์ตการลงทุนดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการสัดส่วนการลงทุน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อลงทุนจริง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดการลงทุนและโอกาสการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ ประมาณการสัดส่วนการลงทุน ไม่ใช่การรับประกันหรือยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
Source: Principal Asset Management


โดยทีมจัดการลงทุนมีการคงสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนใน AB International Health Care Portfolio และ Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation อยู่ที่ 40:60 ตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่จะมีการปรับลดลงในปี 2567 ทั้งจากประมาณการของ FED ในการประชุมเดือน ก.ย. ที่ผ่านมาที่ประมาณค่ากลางอัตราดอกเบี้ยปี 2024 อยู่ที่ 4.6% - 5.4% และ FED Fund Futures ที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ที่ 5.25% - 5.50% และปรับลดในการประชุมเดือน มิ.ย. 2567 นอกจากนั้น valuation ของกลุ่ม Healthcare Technology และ Life Science Tools & Services เชิง PER ในรอบ 5 ปีอยู่ในระดับต่ำกว่า 40% Percentile Ranking 

p3

Source: CME Group as of 13 October 2023        

p4

Source: Bloomberg as of 10 October 2023

ผลตอบแทนของกองทุน

หลังจากที่กองทุน PRINCIPAL GHEALTH มีการปรับกองทุนที่ลงทุนใหม่ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2565 กองทุนให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน (peers) ของทาง AIMC โดยกองทุน PRINCIPAL GHEALTH ให้ผลตอบแทนอยู่ใน Rank quartile 1 มาโดยตลอด ทั้ง YTD 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ซึ่งใน1 ปีที่ผ่านมา กองทุนให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 5.93% ตามตารางด้านล่าง
 
p5

Source: AIMC, data as of 13 October 2023 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังจาก Fund Fact Sheet ณ 30 ก.ย. 2566
p8
Source: Fund Fact Sheet as of 30 September 2023

ผลตอบแทนของ Sub-Index ของหุ้นกลุ่ม Health Care  
p44

Source: Bloomberg, Principal Asset Management as of 10 October 2023


รายละเอียดกองทุน

กองทุน Principal Global Health Innovation Fund (PRINCIPAL GHEALTH) ปัจจุบันมีการลงทุนผ่าน 2 กองทุนหลัก คือ AB International Health Care Portfolio และ Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation โดยคาดจะช่วยสร้างโอกาสการลงทุนที่เติบโตไปกับอุตสาหกรรม Health Care ที่มีปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ได้แก่ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และนวัตกรรมการแพทย์ที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยกองทุน PRINCIPAL GHEALTH จะลงทุนทั้งในส่วนของ Healthcare แบบดั้งเดิม (Traditional Healthcare) และ Healthcare แบบสมัยใหม่ (Healthcare innovation) ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยมหภาค (Macro Factors) เพื่อจำกัดความผันผวนของโอกาสรับผลตอบแทนในระยะสั้นและสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว (Traditional Healthcare จะมีแนวโน้มปรับตัวลงน้อยกว่าในสภาวะตลาดขาลง ส่วน Healthcare Innovation 
จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นดีกว่าโดยเฉพาะในช่วงตลาดขาขึ้น) โดยกองทุนเน้นกระจายการลงทุนเชิงรุกระหว่าง Traditional Health และ Health Innovation มีการปรับพอร์ตการลงทุนแบบ Dynamic ตามสภาวะตลาดที่เหมาะสม

รายละเอียดของกองทุนหลัก มีดังนี้
     1)    กองทุน AB International Health Care Portfolio เน้นลงทุนในกลุ่ม Traditional Healthcare โดยมีกระบวนการลงทุนแบบ Bottom-up และ High conviction ที่เน้นลงทุนบริษัทที่มีคุณภาพสูง เติบโตอย่างมั่งคงในระยะยาว เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนสูง (High returns on invested capital) ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งนี้กองทุนได้รับรางวัล Overall Morningstar Rating 5 ดาว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565)
     2)    กองทุน Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation เน้นลงทุนใน Healthcare Innovation มีการกระจายการลงทุนเชิงรุกผ่าน 5 ธีมนวัตกรรมการแพทย์  ได้แก่ 1. Advanced therapies 2. Med tech 3. Healthcare services 4. Digital healthcare และ 5. Wellbeing โดยมีกระบวนการลงทุนแบบ Bottom-up approach และลงทุนหุ้นประมาณ 50-70 บริษัท

P45
Source: AB International Health care fund presentation and Schroder Health innovation fund presentation, Data as of December 2021

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม ประเทศ และหุ้น 10 อันดับแรกที่กองทุน Principal Global Health Innovation Fund (PRINCIPAL GHEALTH)

AB International Health Care Portfolio: 

Industry, Country Allocation and Top 10 Holdings

51

61
Source: AB International Health Care Portfolio fund fact sheet, Data as of 30 September 2023


Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation Portfolio: 

Sector, Geographical Breakdown and Top 10 Holdings


71
Source: Schroder International Selection Fund Health Innovation Presentation, Data as of 30 September 2023


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ /กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน/ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนในเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน/บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุน PRINCIPAL GHEALTH ในอนาคตเป็น Feeder Fund หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สิน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็นกองทุน Fund of Funds  ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน/ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต