โอกาสเข้าลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามกับกองทุน PRINCIPAL VNTG7M1 โดยทีมบริหารกองทุนเวียดนามอันดับ 1 ปี 2021

VNTG7M1-web

ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนจากหลากหลายมรสุมในรอบปีที่ผ่านมา แต่หนึ่งในตลาดที่ยังมีทิศทางเศรษฐกิจอยู่ในแดนบวกคือ ‘ตลาดเวียดนาม’

เศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากหลายปัจจัยบวกระยะสั้น และมีศักยภาพจะเติบโตมากขึ้นไปอีกในระยะยาว หลังการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในเดือนนี้ ซึ่งก็จะส่งผลให้ตลาดหุ้นในประเทศมีแนวโน้มจะเติบโตตาม ยิ่งการที่ตลาดหุ้นเวียดนามมีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นทั่วโลกต่ำ ยิ่งเหมาะสำหรับลงทุนในภาวะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังผันผวน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เสนอขายกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 ‘PRINCIPAL VNTG7M1’ (ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 7 เดือนได้ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก) กำหนดเป้าหมายอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม

นอกจากนี้ ทริกเกอร์ฟันด์กองทุนนี้ยังได้ทีมบริหารกองทุน PRINCIPAL VNEQ ที่พิสูจน์ความเชี่ยวชาญในตลาดเวียดนาม ด้วยผลตอบแทนสูงสุดอันดับ 1 ในกลุ่มหุ้นเวียดนาม (มีผลการดำเนินย้อนหลัง 1 ปีที่ 52.62% สำหรับกลุ่มกองทุนหุ้นเวียดนามในไทย - Source: Morningstar as of 31 December 2021)

VNTG7M1 2

เป้าหมายของกองทุน PRINCIPAL VNTG7M1 (ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 7 เดือนได้ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก) คือผู้ลงทุนจะต้องได้รับผลตอบแทนตามเป้าในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยมีเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หรือเงื่อนไขในการทริกเกอร์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.35 บาท บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุน ในอัตรา 3.5% ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) (หรือเท่ากับ 0.35 บาท/หน่วย)

ครั้งที่ 2 เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.75 บาท บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุน เนื่องจากถือว่าได้รับผลตอบแทนตรงตามเป้าหมายในการทริกเกอร์ 

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทุนหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ได้ในช่วง 7 เดือน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

VNTG7M1 3

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน PRINCIPAL VNTG7M1 (ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 7 เดือนได้ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก) เน้นการได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะเวลาที่ไม่นาน เนื่องจากมั่นใจในศักยภาพของสภาพเศรษฐกิจเวียดนาม ณ ตอนนี้ที่มีปัจจัยบวกในระยะสั้นช่วยขับเคลื่อนให้เดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง

โดยพรินซิเพิลเชื่อว่าผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (alpha) มาจากการสร้างพอร์ตที่มีระเบียบ ด้วยหุ้นที่ยอดเยี่ยมตามคุณลักษณะสามข้อ

  1. มีพื้นฐานที่ยั่งยืนและมีพัฒนาการอยู่เสมอ
  2. มีกำไรที่เติบโต และมีแนวโน้มของราคาที่ดี
  3. มีมูลค่าของหุ้นที่น่าสนใจ


ธีมการลงทุนของกองทุนนี้ จะแบ่งการลงทุนเป็นสองส่วนในพอร์ต ส่วนแรกลงทุนใน Passive ETFs (50%) ส่วนที่สอง หุ้นรายตัว High Conviction ด้วยการคัดเลือกหุ้นจากพื้นฐานของบริษัท (Bottom-up stock selection) โดย Principal Internal Research Team (50%) ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยยึดตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเป็นหลัก 

VNTG7M1 4

จากธีมการลงทุนที่กล่าวมา นี่คือตัวอย่าง ETF ที่คาดว่าจะลงทุน

DCVFM VN30 ETF / MAFM VN30 ETF / SSIAM VN30 ETF: มีนโยบายลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับ VN30 Index ที่สุด โดยลงทุนในหุ้นเวียดนามชั้นนำ 30 บริษัทแรกที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องดี

SSIAM VNFIN LEAD ETF: มีนโยบายลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงที่สุดกับ VNFIN LEAD Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจการเงินในเวียดนาม

VFMVN DIAMOND ETF: มีนโยบายลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับ VN DIAMOND Index ที่สุด


ส่วนตัวอย่างหุ้นที่คาดว่าจะลงทุน มีดังนี้

Masan Group Holding Company ที่มีชื่อเสียงในเวียดนาม ประกอบธุรกิจหลักๆ 4 อย่าง ได้แก่ Masan Nutri-Science ผลิตอาหารสัตว์, Masan Consumer ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม, Masan Resource ธุรกิจขุดเหมืองแร่และแปรรูป, TechcomBank ธนาคารที่เน้นลูกค้ารายย่อย

Vinhomes บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ พัฒนาทั้งอาคารที่พัก สำนักงาน อาคารพาณิชย์ ตั้งแต่ระดับกลางถึงบน รวมถึงลงทุนในโครงการอสังหาฯ ในหลายจังหวัดทั่วเวียดนาม

Hoa Phat บริษัทผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเวียดนาม นอกจากนี้ยังผลิตสินค้าอุตสาหกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และทำเกษตรกรรมด้วย

VNTG7M1 5

ในสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังผันผวนอย่างหนัก ทำไมเวียดนามถึงกลายเป็นตลาดที่น่าลงทุนที่สุด มารู้จักกับ 4 อานิสงส์กัน

ตลาดหุ้นเวียดนามมีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นทั่วโลกต่ำ

ต่อให้ตลาดหุ้นทั่วโลกจะผันผวนหนักจากสถานการณ์ต่างๆ ตลาดหุ้นเวียดนามก็ไม่ได้รับผลกระทบมาก จึงเหมาะสำหรับการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทน

เวียดนามมีปัจจัยบวกระยะสั้นที่เฉพาะตัว ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เช่น การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในเดือนมีนาคมนี้ อันเนื่องจากมาตรการจัดการโรคระบาดและอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงในประเทศ ทำให้เวียดนามมีความเสี่ยงต่ำที่จะต้องกลับมาล็อคดาวน์อีกครั้ง เศรษฐกิจจึงพร้อมจะเดินหน้าต่อ

เศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนอื่นๆ

หลังต้องล็อคดาวน์ในช่วง Q3 ของปีก่อน เศรษฐกิจเวียดนามก็พลิกกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้งในช่วง Q4 โดยคาดว่าจะกลับมาโตได้ประมาณ 7.2% ในปีนี้ ซึ่งเท่ากับว่า เวียดนามจะเป็นประเทศที่เศรษฐกิจไม่ติดลบจากผลกระทบของภาวะโรคระบาด จึงมีความแข็งแกร่งอย่างมากเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียน

มีศักยภาพที่จะเติบโตในระยะยาว จากการเป็นฐานผลิตใหม่ของโลก

การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินขนาดใหญ่ของรัฐบาลเวียดนาม ทำให้พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้ง รวมถึงบรรดานักธุรกิจหรือนักลงทุนด้วย (Fund Flow จากต่างประเทศที่จะไหลกลับเข้ามาจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนตลาดหุ้นเวียดนามในอนาคต) ซึ่งเวียดนามมีค่าแรงที่ค่อนข้างถูก มีกำลังผลิตสูง จึงทำให้มีศักยภาพที่จะเป็นประเทศฐานผลิตใหม่ของโลก ในสภาวะที่หลายๆ ประเทศคู่แข่งยังไม่ฟื้นตัวดี

VNTG7M1 6

หนึ่งในความน่าสนใจ คือการได้ทีมผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและเวียดนาม พร้อมด้วยความร่วมมือจากทีม Principal ในระดับภูมิภาค ในการคัดเลือกบริษัท/ธุรกิจที่มีศักยภาพจริงๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาของตลาดลงทุน

ซึ่งทีมผู้จัดการชุดเดียวกันนี้ได้พิสูจน์ผลงานด้วยการบริหารกองทุน PRINCIPAL VNEQ ให้กลายเป็นกองทุนที่มีผลตอบแทนสูงสุดอันดับ 1 ในกลุ่มหุ้นเวียดนาม (มีผลการดำเนินย้อนหลัง 1 ปีที่ 52.62% สำหรับกลุ่มกองทุนหุ้นเวียดนามในไทย - Source: Morningstar as of 31 December 2021)

ด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารกองทุนเวียดนาม จึงเชื่อว่าสามารถบริหารกองทุนได้อย่างยอดเยี่ยมเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนพิชิตเป้าหมายกองทุนได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 (PRINCIPAL VNTG7M1) จะเปิดเสนอขายคร้ังแรก (IPO) 28 มีนาคม - 5 เมษายนนี้ หากผู้ลงทุนมีความสนใจที่จะลงทุนโดยมีเป้าหมายระยะสั้น ในกองทุนของประเทศที่พร้อมจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามข่าวสารของกองทุน และเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/VNTG7M1 

ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.principal.th/ หรือโทร 02-686-9595

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุน PRINCIPAL VNTG7M1 และ PRINCIAPL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / ผู้ลงทุนไม่สามารถคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 7 เดือนได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน / กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / Copyright @ 2020 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต