ถึงเวลาลงทุนหุ้นเทคโนโลยีจีนทั้งประเทศ?

ถึงเวลาลงทุนหุ้นเทคโนโลยีจีนทั้งประเทศ?

หาโอกาสการลงทุนกับกองทุนเปิด พรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี
(PRINCIPAL CHTECH)

คลิปสัมภาษณ์นี้ ถ่ายทำก่อนวันที่ 26 เมษายน 2564