‘พรินซิเพิล’ โชว์ผลงาน ‘กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ’ ตอกย้ำความสำเร็จคว้ารางวัลต่อเนื่อง 6 ปี

 

Image

 

‘พรินซิเพิล’ โชว์ผลงาน ‘กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ’ ตอกย้ำความสำเร็จคว้ารางวัลต่อเนื่อง 6 ปี  

บลจ.พรินซิเพิล จำกัด ตอกย้ำความสำเร็จ ‘กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว’ (The Registered Provident Fund of Principal Target Date Retirement) คว้ารางวัลรองชนะเลิศประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่วม ที่เสนอโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ขนาดกองทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท โชว์ผลงานผลักดันขนาดกองทุนเพิ่มขึ้นเป็น 14,184.39 ล้านบาท นับจากจัดตั้งในไตรมาส 3 ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ชูจุดเด่นนโยบายการลงทุนที่หลากหลายแก่สมาชิกและความเชี่ยวชาญด้านการออมเพื่อวัยเกษียณ

 

นายต่อ อินทวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (The Registered Provident Fund of Principal Target Date Retirement) ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2557 ถึงปัจจุบัน บลจ.พรินซิเพิล ได้รับการตอบรับที่ดีจากบริษัทนายจ้างเป็นจำนวนมาก ณ 31 ตุลาคม 2566 กองทุนนี้มีขนาดกองทุน 14,184.39 ล้านบาท มีจำนวนนายจ้างรวม 383 บริษัท รวมถึงสมาชิกทั้งหมด 42,503 ราย ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมทั้งสิ้น 75,393 ล้านบาท จากบริษัทนายจ้าง 951 บริษัท และจำนวนสมาชิก 177,826 ราย

 

โดยแผนการลงทุนแบบ Target Date ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สมาชิกที่มีปีเกษียณอายุแตกต่างกัน ตั้งแต่สมาชิกที่เริ่มทำงานจนถึงวัยใกล้เกษียณ สมาชิกเลือกแผนการลงทุนตามปีที่ตนเองจะเกษียณ จากนั้น ผู้จัดการกองทุนจะทำหน้าที่คัดเลือกสินทรัพย์ประเภทต่างๆ (asset class selection)  พร้อมจัดพอร์ตในระยะยาว (Strategic Asset Allocation) วางกลยุทธ์ในการปรับพอร์ตในระยะสั้นตามภาวะตลาด (Tactical Asset Allocation) และปรับสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุนของสมาชิก ด้วยการทำ rebalancing และดูแลปรับพอร์ตให้กับสมาชิกให้เหมาะสมกับวัยที่เพิ่มขึ้นและการยอมรับความเสี่ยงที่ลดลงของสมาชิกตลอดทางจนสมาชิกเกษียณอายุ นอกจากนี้ เรายังมีแผนการลงทุนสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุแล้ว แต่ไว้วางใจฝากเงินให้เราดูแลเงินต่อให้ โดยจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับสมาชิกที่เกษียณอายุแล้วด้วย สร้างความพึงพอใจให้กับกรรมการกองทุนและสมาชิกเป็นอย่างมากสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำลังจะออกกองทุนภาคบังคับที่เรียกว่า กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) เพื่อเป็นทางเลือกให้คนไทยมีเงินออมเพียงพอยามเกษียณหรือไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยมีนายจ้างเป็นผู้ช่วยสมทบ และยังนำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ซึ่ง บลจ. พรินซิเพิลได้นำเสนอผ่าน Target Date เพื่อช่วยตอบโจทย์นี้มาก่อนแล้ว

 

ขณะเดียวกัน บลจ. พรินซิเพิล ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุน ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Pooled Fund ที่มีขนาดต่ำกว่าหมื่นล้านบาทจากโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น 3 ปีซ้อน (2560-2562) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในปี 2563 (ประกาศผลในปี 2564) และปี 2565 ล่าสุดได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่วม ที่เสนอโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ขนาดกองทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาทในการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

 

ทั้งนี้ บลจ. พรินซิเพิล ถือเป็นบริษัทจัดการแห่งแรกในประเทศไทย ที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายสมดุลตามอายุ (Target Date Retirement Fund) โดยมี Track record ในการดำเนินมากกว่า 8 ปี มีจุดเด่นในเรื่องนโยบายการลงทุนที่หลากหลายให้สมาชิกเลือก แบ่งเป็น Target Date 6 นโยบาย สำหรับสมาชิก 6 กลุ่ม ตามช่วงอายุและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมครอบคลุมตั้งแต่วัยเริ่มต้นทำงานจนถึงวัยเกษียณ โดยมีผู้จัดการกองทุนเลือกผสมสัดส่วนการลงทุน ทำหน้าที่ปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก เน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุนไทย ตราสารทุนต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์และทองคำ

 

“สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนตามปีเกษียณของตนเองเพียงครั้งแรกครั้งเดียว ไม่ต้องสับเปลี่ยนแผนการลงทุนเอง จากนั้นจะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลปรับสัดส่วนการลงทุนให้อัตโนมัติ และเมื่อสมาชิกเกษียณอายุแล้วยังมีแผนการลงทุนแบบ Target Date Post Retirement เพื่อรองรับอีกด้วย นอกจากนี้ สมาชิกที่มีความชำนาญด้านการจัดสัดส่วนการลงทุน ยังมีแผน Target Risk อีก 10 นโยบาย ให้สามารถเลือกผสมสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเองอีกด้วย” นายต่อกล่าว

 

ขณะเดียวกันยังมีบริการด้านอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว อาทิ บริการ Provident Fund Analytical Report ให้แก่บริษัทนายจ้างเพื่อสำรวจสุขภาพการเงินภาพรวมทั้งองค์กร บริการ Plan WISE Retire WELL เครื่องมือเพื่อช่วยให้สมาชิกวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมผ่านเว็บไซต์และ Principal TH Application นอกจากนี้ยังมีบริการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการออมเพื่อเกษียณและการลงทุนอย่างใกล้ชิดแก่กรรมการและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบ online และ onsite

 

*************************************

 

คำเตือน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลดำเนินงานในอนาคต
เครื่องมือหรือโปรแกรมคำนวณ Plan WISE Retire WELL เป็นเพียงตัวเลขจำลองการลงทุนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดเป้าหมายเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บลจ.พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-686-9500 หรือเว็บไซต์ www.principal.th