‘กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว’ คว้ารางวัลรองชนะเลิศประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่วม ประจำปี 2566

Image


บลจ.พรินซิเพิล จำกัด ตอกย้ำความสำเร็จ ‘กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว’ (The Registered Provident Fund of Principal Target Date Retirement) คว้ารางวัลรองชนะเลิศประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่วม ที่เสนอโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ขนาดกองทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท โชว์ผลงานผลักดันขนาดกองทุนเพิ่มขึ้นเป็น 14,184.39 ล้านบาท นับจากจัดตั้งในไตรมาส 3 ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ชูจุดเด่นนโยบายการลงทุนที่หลากหลายแก่สมาชิกและความเชี่ยวชาญด้านการออมเพื่อวัยเกษียณ

ติดตามข่าวสาร และข้อมูลกองทุนรวมเพิ่มเติมจาก บลจ.พรินซิเพิล ได้ทุกช่องทาง
Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand
YouTube : https://www.youtube.com/c/PrincipalThailand
LINE: @PrincipalThailand
Website : https://www.principal.th/
หรือโทร 02-686-9500

คำเตือน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลดำเนินงานในอนาคต