จีนส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม มูลค่าตลาดหุ้นเริ่มน่าสนใจ

1-11-66

•    แม้ว่าตลาดหุ้นจีนได้ให้ผลการดำเนินงานที่ไม่ดีในปีนี้ โดยดัชนี CSI 300 และดัชนี Hang Seng ปรับลดลงตั้งแต่ต้นปีที่ -7.76% และ     -13.55% ตามลำดับ (ณ วันที่ 1 พ.ย. 2566) หลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจฟื้นตัวช้ากว่าการคาดการณ์ของตลาด และประเด็นด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามปัจจุบันตลาดได้ปรับลดลงมาอยู่ในจุดที่มูลค่าเริ่มดูน่าสนใจ (ดัชนี CSI 300 มี P/E ที่ 13 เท่า หรือ ประมาณ -1SD ขณะที่ ดัชนี Hang Seng มี P/E อยู่ที่ระดับ 9.5 เท่า หรือประมาณ -1SD เช่นเดียวกัน)
•    นอกจากในแง่ของมูลค่า รัฐบาลจีนได้แสดงถึงความพยายามค่อนข้างสูงในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา เช่น แผนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติม 1 ล้านล้านหยวน (คิดเป็นประมาณ 5 ล้านล้านบาท และ 0.8% ของ GDP) ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปีนี้ เพื่อสนับสนุนและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน โดยผ่านการเพิ่มอัตราส่วนการขาดดุลทางการคลัง (Fiscal Deficit Ratio) จากระดับร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในเดือนมีนาคม 2566 เป็นร้อยละ 3.8 ของ GDP
•    ในส่วนของตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็ประกาศออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ เช่น GDP ในไตรมาส 3 ของจีน ขยายตัวที่ 4.90% YoY แม้ว่าจะลดลงจากการขยายตัวในไตรมาส 2 ที่ 6.30% YoY แต่ก็มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ขยายตัว 4.60% อีกทั้ง Citi Economic Surprise Index ของจีนได้ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยที่ 13.40 (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566) หลังจากทำจุดต่ำสุดในปีนี้ที่ -93.30 ในช่วงเดือน ก.ค. 2566 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจจีนได้เริ่มฟื้นตัวอย่างมีนัย อย่างไรก็ตามประเด็นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหา และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่ตลาดคาด ยังเป็นความเสี่ยงหลักที่ยังปกคลุมตลาด 
•    จากเหตุผลดังกล่าวเรามีมุมมองต่อหุ้นจีนกลับมาเป็น Neutral (โดยมีกองทุนแนะนำคือ PRINCIPAL CHEQ และPRINCIPAL CHTECH) จากที่เราเคยแนะนำให้ลดสัดส่วนการลงทุนในช่วงกลางเดือนส.ค. (อ่านเพิ่มเติม) ดังนั้นนักลงทุนที่ยังมีน้ำหนักการลงทุนในจีนน้อยกว่าสัดส่วนตามเป้าหมาย asset allocation ระยะยาว สามารถทยอยสะสมหาโอกาสสะสมได้อีกครั้ง 
•    กองทุนแนะนำ
PRINCIPAL CHEQ    https://www.principal.th/en/principal/CHEQ-A
PRINCIPAL CHTECH    https://www.principal.th/en/principal/CHTECH-A

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. (02) 686-9595 โทรสาร. (02) 657-3167 
Website www.principal.th

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL CHEQ ลงทุนกระจุกตัวใน emerging markets ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL CHTECH ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ /  ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ