ลงทุนในกองทุนหุ้นคุณภาพชั้นนำระดับโลกด้วย PRINCIPAL GQE

ลงทุนในกองทุนหุ้นคุณภาพชั้นนำระดับโลกด้วย PRINCIPAL GQE

โดย Mr. Hugo Cardale, Sale Director and Partner Fundsmith LLP.

ดำเนินรายการโดย คุณธเนศ เลิศเพชรพันธ์
Investment Strategist บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

Cio's view

Title alignment
CENTER