กองทุน PRINCIPAL GMA รับมือความผันผวน ด้วยการกระจายการลงทุน

พบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

ดำเนินรายการโดย คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล Head of Investment Strategy 
และ คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์ Senior Fund Manager, Multi-Asset Investment

#PrincipalThailand #gma #assetallocation

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน