Principal Update: 6 January 2023

Vietnam Stock Market Update: ปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแกร่ง มูลค่าน่าดึงดูด แนะนำทยอยสะสม

ตลาดหุ้นเวียดนาม (VN Index) ปิด -33% ในปี 2022 โดยปรับลดลงมากกว่าหลายประเทศรอบโลก เนื่องจากได้รับผลกระทบเชิงลบจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ เช่น การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed และ SBV ตลอดจนถึงปัญหาของตลาด Corporate Bond อย่างไรก็ตามพื้นฐานของเศรษฐกิจเวียดนามยังแข็งแกร่ง โดย GDP ในปี 2022 เติบโต 8% สูงสุดในรอบ 25 ปี จากการเติบโตที่ดีของการบริโภคในประเทศ (Retail Sales เติบโต 20% YoY ในปี 2022) แม้การส่งออกจะชะลอตัวลงบ้างจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังเป็นอีกปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2023 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจีนประกาศเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 23 ตลอดทั้งปี 2022 เวียดนามมีจำนวนนักท่องเที่ยวแค่ประมาณ 3.66 ล้านคน ซึ่งยังห่างจากระดับปกติช่วงก่อน Covid ในปี 2019 ที่มียอดนักท่องเที่ยวแตะ 18 ล้านคน นอกจากนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณเบื้องต้นสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงปลายปีที่แล้ว หลังเงินเฟ้อสหรัฐเริ่มชะลอตัว ในด้านของ Valuation ตลาดหุ้นเวียดนาม (VN Index) มี PE23F ที่ 10 เท่า หรือ -2 SD ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ถูกมาก ขณะที่ Earnings Growth ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ประมาณ 10% ในปีนี้

อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นเวียดนามอาจจะถูกกดดันจากมูลค่าการ Roll Over ที่สูงของ Corporate Bond ในปีนี้เวียดนามจะมี Corporate Bond ครบกำหนดประมาณ 12bn USD (+90% YoY) ทำให้บางบริษัทมีโอกาสที่จำกัดต่อการออก Corporate Bond รุ่นใหม่ เพื่อทดแทนรุ่นเดิม แต่กระทรวงการคลังของเวียดนามพยายามเข้ามาช่วยดูแล โดยการเสนอให้แก้ไขการบังคับใช้ Decree 65 บางประการ เช่น 1) การเลื่อนข้อบังคับการออกเครดิตเรตติ้งและนิยามของ Professional Investor ออกไป 1 ปี  2) การอนุญาตให้ผู้ออกหุ้นกู้ขอมติผู้ถือหุ้นกู้ในการเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นออกไป 2 ปี เป็นต้น ดังนั้นจากปัจจัยพื้นฐานระยะยาวที่แข็งแกร่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงในระยะสั้น เราจึงมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะสมที่นักลงทุนสามารถทยอยซื้อสะสมในกองทุนหุ้นเวียดนามเพื่อหวังรับผลตอบแทนที่ดีในระยะอีก 2 - 3 ปีข้างหน้าได้

บลจ.พรินซิเพิลมีกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเวียดนาม 2 กองทุน ได้แก่ 1.) PRINCIPAL VNEQ ที่เน้นลงทุนในตลาดเวียดนามเป็นหลัก ซึ่งตอนนี้กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพดี งบดุลแข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดรับสม่ำเสมอ โดย Overweight หุ้นกลุ่ม Quality growth และ Defensive และ Underweight กลุ่ม Residential Property และกิจการที่มีการก่อหนี้ระดับสูง  2.) PRINCIPAL VTOPP ที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม และหุ้นไทยที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม ปัจจุบันมีหุ้นเวียดนามประมาณ 75% และหุ้นไทยประมาณ 25% โดยเน้นลงทุนหุ้นเวียดนามกลุ่ม Quality growth และหุ้นไทยกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาคบริการและบริโภคในประเทศ เป็นต้น

อ่าน Principal Update: 6 January 2023 ที่นี่

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุน PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศ เวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต