เวียดนามเตรียมเก็บภาษีบริษัทข้ามชาติ15% ตามข้อตกลงสากล คาดผลกระทบจำกัด

20230112

เวียดนามเตรียมเก็บภาษีบริษัทข้ามชาติ15% ตามข้อตกลงสากล คาดผลกระทบจำกัด


•    ทางการเวียดนามตัดสินใจปรับระดับอัตราภาษีกับบริษัทข้ามชาติสู่ระดับ 15% ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 ตามข้อตกลงสากล โดยบริษัทที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวต้องมีรายได้รวมอย่างน้อย 750 ล้านยูโร (ประมาณ 2.88 หมื่นล้านบาท) ใน 2 ปี จาก 4 ปีที่ผ่านมา และจากการคาดการณ์ของกรมสรรพากรเวียดนาม จะมีบริษัทข้ามชาติถึง 122 บริษัทเข้าตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว 
•    อย่างไรก็ตามรัฐบาลมีแนวโน้มออกกฎระเบียบ หรือนโยบายต่าง ๆ เพื่อช่วยลดผลกระทบ โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูง (high-tech company) เช่น การให้เครดิตภาษี (Qualified Refundable Tax Credits: QRTC) กล่าวคือจะเป็นการคืนเงินภาษีในรูปแบบของเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่า ในกรณีที่บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของรัฐบาลเวียดนามได้ เช่น การนำเงินคืนภาษีไปใช้ในการวิจัย สินค้าและบริการต่อไป 
•    นอกจากนี้ประเทศที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญของเวียดนาม (key partners) เช่น ยุโรป, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ หรือ แคนาดา กำลังจะเริ่มใช้กฎระเบียบดังกล่าวเช่นเดียวกันในปีหน้า จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เวียดนามต้องเร่งใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าว 
•    จากการประเมินเบื้องต้นเราคิดว่าผลกระทบจะจำกัด เนื่องจากกฏระเบียบนี้โดยปกติมีแนวโน้มจะถูกบังคับใช้ทั่วโลกอยู่แล้ว และถ้าเวียดนามไม่ใช้ก็อาจส่งผลให้ Fund flow จากประเทศคู่ค้าน้อยลง อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น เวียดนามยังถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจเข้ามาลงทุนที่สุด เนื่องจากแรงงานราคาถูก คุณภาพดี และได้ประโยชน์จากประเทศต่าง ๆ ที่ต้องการกระจายการขยายธุรกิจในประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่จีน (China plus one)
•    บลจ.พรินซิเพิล แนะนำกองทุน PRINCIPAL VNEQ และ PRINCIPAL VNEQRMF มีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก โดยเลือกหุ้นรายตัวที่เป็นผู้ชนะระยะยาวที่มีการเติบโตสูงและมีธรรมาภิบาลในตลาดหุ้นเวียดนาม โดยผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ทั้งชาวไทยและเวียดนามใช้การวิเคราะห์ทั้งแบบ Top-down และ Bottom-up เพื่อเฟ้นหาบริษัทแข็งแกร่ง และจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม ปัจจุบันกองทุนเน้นลงทุนหุ้นกลุ่มการเงิน (Financial Service) และสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) และกองทุนมีผลการดำเนินงานย้อนหลังโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัล Morningstar 5 ดาว ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566

อ่าน Principal Market Update: เวียดนามเตรียมเก็บภาษีบริษัทข้ามชาติ15% ตามข้อตกลงสากล คาดผลกระทบจำกัด

เปิดบัญชีกองทุนรวม ผ่านแอป Principal TH ดาวน์โหลดแอป Principal TH คลิก

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL VNEQ และ PRINCIPAL VNEQRMF ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน / Copyright @ 2023 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่  (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต