เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ต.ค. 2023 โตต่ำคาด หนุนตลาดมอง Fed ขึ้นดอกเบี้ยสูงสุดแล้ว

20231115

เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ต.ค. 2023 โตต่ำคาด หนุนตลาดมอง Fed ขึ้นดอกเบี้ยสูงสุดแล้ว


•    สหรัฐฯ รายงานตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) ในเดือน ต.ค. เติบโต 3.2% YoY ลดลงจาก 3.7% YoY ในเดือน ก.ย. และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 3.3% YoY และหากเทียบกับเดือนก่อนหน้าปรับลดลงสู่ 0% MoM จาก 0.4% MoM ในเดือน ก.ย. และน้อยกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 0.1% MoM ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เติบโต 4% YoY ต่ำกว่าเดือน ก.ย. และตลาดคาดการณ์เล็กน้อยที่ 4.1% YoY และหากเทียบกับเดือนก่อนหน้าปรับลดลงสู่ 0.2% MoM จาก 0.3% MoM ในเดือน ก.ย. และสิ่งที่ตลาดคาดการณ์ โดยเงินเฟ้อที่เติบโตชะลอตัวลงมีสาเหตุหลักมาจาก ราคารถยนต์ ตั๋วเครื่องบิน และบ้านที่ปรับตัวลดลง
•    จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้มี sentiment เชิงบวกทั้งตลาดตราสารหนี้ และตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนอย่างมีนัย เนื่องจากตลาดเพิ่มน้ำหนักต่อการคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุม Fed ครั้งถัดไปในเดือน ธ.ค. และ ม.ค. ปีหน้า มากขึ้นที่ 94.49% จาก 85.53% และ 90.81% จาก 74.93% ตามลำดับ อีกทั้งตลาดยังให้น้ำหนักที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% เพิ่มขึ้นเช่นกันที่ 29.98% จาก 10.49% ในการประชุมเดือน มี.ค. ปีหน้า (อ้างอิง FedWatch Tool จาก cmegroup.com ณ วันที่ 15 พ.ย. 2023) 
•    โดยภาวะการลงทุนในปัจจุบันสอดคล้องกับสิ่งที่เราได้แนะนำให้นักลงทุนทยอยจัดสรรเงินลงทุนเข้าซื้อกองทุนหุ้นคุณภาพดีทั่วโลก หากตลาดหุ้นมีการปรับฐาน ตั้งแต่ในช่วงประมาณกลางเดือน ก.ย. (อ่านเพิ่มเติม) ผ่านกองทุน PRINCIPAL GQE, PRINCIPAL GESG  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง PRINCIPAL GOPP ที่เน้นลงทุนในหุ้นเติบโต เนื่องจากเราคาดการณ์ว่าตลาดจะสามารถปรับขึ้นได้ในช่วงปลายปี
•    อีกทั้งเราคงมุมมองบวกต่อตลาดตราสารหนี้ (อ่านเพิ่มเติม) และนอกจากการที่ Fed จะมีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้ามากขึ้นซึ่งจะส่งเสริม sentiment เชิงบวกต่อการลงทุนในตราสารหนี้อย่างมีนัย เรายังเห็นถึงโอกาสที่ดีต่อการลงทุนตราสารหนี้ Global Investment grade (IG) เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ประเภทนี้อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 15 ปีที่ 5.62% (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2023)
•    โดยเราแนะนำซื้อกองทุนเปิด พรินซิเพิล โกลบอล เครดิต (PRINCIPAL GCREDIT) ซึ่งมีกองทุนหลักคือ BNY Mellon Global Credit Fund (กำลังจะเสนอขายครั้งแรกในช่วงสิ้นเดือน พ.ย.นี้) โดยกองทุนมีจุดเด่นคือเน้นลงทุนในตราสารหนี้ประเภท Investment grade คุณภาพดี ซึ่งมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ (Default risk) ต่ำที่สุดในกลุ่มตราสารหนี้เอกชน พร้อมรับภาวะเศรษฐกิจถดถอย และตราสารหนี้ที่กองทุนหลักลงทุนไม่เคยเกิด Default อีกทั้งกองทุนหลักให้ผลตอบแทนที่โดดเด่น ชนะดัชนีอ้างอิงอย่างสม่ำเสมอ ในระยะเวลา 10 ปี จาก 11 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกลยุทธ์นี้ และได้รับรางวัล Morningstar 5 ดาว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2023)

กองทุน PRINCIPAL GCREDIT อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

อ่าน Principal Market Update : เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ต.ค. 2023 โตต่ำคาด หนุนตลาดมอง Fed ขึ้นดอกเบี้ยสูงสุดแล้ว


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL GQE และ PRINCIPAL GESG 
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GOPP กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GESG มิได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน / Copyright @ 2023 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่  (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต