ยอดใช้จ่ายเทศกาล Black Friday ทำจุดสูงสุด, แนะนำเพิ่ม PRINCIPAL GCREDIT ใน Core Portfolio

20231127


•    ในช่วงเทศกาล Black Friday ที่ผ่านมา ผู้บริโภคในสหรัฐฯ มียอดใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์สูงถึง 9.8 พันล้านดอลลาร์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.5% YoY (Source: Adobe Analytics) โดยสินค้าที่นิยมคือ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น นาฬิกา smartwatch และโทรทัศน์ หรือสินค้าประเภทของเล่น และเกมต่าง ๆ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการปรับตัวขึ้นของดอกเบี้ยส่งผลให้ผู้บริโภคบางกลุ่มเลือกที่จะใช้บริการ ซื้อก่อนจ่ายเงินทีหลัง (Buy Now, Pay Later) ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินมากถึง 79 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 47% จากปีที่แล้ว 
•    อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถสรุปได้ว่าตัวเลขดังกล่าวบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เนื่องจากเป็นตัวเลขที่มาจากการเก็บข้อมูลเพียงแค่ระยะสั้น ๆ ซึ่งไม่สามารถบอกได้ถึงแนวโน้มการใช้จ่ายในอนาคต นอกจากนี้นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับผลการประชุม Fed ในวันที่ 12 – 13 ธ.ค. 2566 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงาน Fed Dot Plot ว่าจะมีการเปลี่ยงแปลงจากครั้งที่แล้วอย่างไร 
•    โดย บลจ.พรินซิเพิล ยังคงแนะนำการทยอยซื้อสะสมกองทุนหุ้นทั่วโลกคุณภาพดีผ่านกองทุน PRINCIPAL GQE ,PRINCIPAL GESG และกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเติบโตผ่าน PRINCIPAL GOPP รวมถึงกองทุนหุ้นเวียดนามผ่าน PRINCIPAL VNEQ (อ่านเพิ่มเติม)
•    อีกทั้งเรายังมีมุมมองบวกต่อตราสารหนี้โลก โดยเฉพาะประเภท Investment Grade จากระดับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ประเภท Investment grade ให้ผลตอบแทนสูงสุดในรอบ 15 ปีที่ 5.62% (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2023), ตราสารหนี้ประเภทนี้มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำมากในช่วงเศรษฐกิจถดถอยในอดีต และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ Investment grade ยังให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า อัตรากำไรของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P 500 (Source: Principal Global Asset Allocation Viewpoints Q42023, Barclays data as of September 28, 2023) 
•    โดยเราแนะนำให้เพิ่มกองทุน PRINCIPAL GCREDIT ซึ่งกำลังเปิดเสนอขายในวันที่ 27 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2566 (รับชมวีดีโอเพิ่มเติม) ในส่วนของตราสารหนี้ที่เป็น Core Portfolio (ตามตารางในหน้า 2) และเรามองว่านักลงทุนสามารถมีน้ำหนัก PRINCIPAL GCREDIT มากกว่า PRINCIPAL GFIXED ได้ เนื่องจากในอดีตช่วงที่ Fed มีการลดดอกเบี้ยซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นปีหน้า กองทุนหลัก BNY Mellon Global Credit Fund สามารถสร้างผลการดำเนินงานได้อย่างแข็งแกร่ง
•    กลยุทธ์หลักของ BNY Mellon Global Credit Fund คือเน้นลงทุนในตราสารหนี้ Investment grade ทั่วโลกที่มีคุณภาพดี และตราสารหนี้ในกองทุนไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ (Default) เลย อีกทั้งกองทุนนี้ยังมีผลตอบแทนที่โดดเด่น ชนะดัชนีอ้างอิงอย่างสม่ำเสมอ ในระยะเวลา 10 ปี จาก 11 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกลยุทธ์นี้ และได้รับรางวัล Morningstar 5 ดาว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2023)

อ่าน Principal Market Update :ยอดใช้จ่ายเทศกาล Black Friday ทำจุดสูงสุด, แนะนำเพิ่ม PRINCIPAL GCREDIT ใน Core Portfolio Core Portfolio

Core Portfolio

 

Satellite Portfolio

Satellite Portfolio


Source: Principal as of 27 November 2023

 


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL GQE, PRINCIPAL GESG และ PRINCIPAL GHEALTH กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GOPP กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /  PRINCIPAL GESG มิได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund / PRINCIPAL GHEALTH ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก / / PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน / Copyright @ 2023 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่  (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต