Fitch Ratings ปรับเครดิตเวียดนาม จาก BB สู่ BB+ สะท้อนพื้นฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่ง

PrincipalUpdate12Dec2023

•    สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศเวียดนาม จาก BB สู่ BB+ พร้อม Outlook Stable จากมุมมองการเติบโตในระยะกลางที่แข็งแกร่ง (ประมาณ 7%) เนื่องจากความสามารถที่ดีในการแข่งขันด้านต้นทุน แรงงานที่มีคุณภาพ และมีข้อตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและโลก ซึ่งจะนำไปสู่การไหลเข้าของ FDI ที่แข็งแกร่งในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐฯ ถูกอัพเกรดเป็นคู่ค้าทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (strategic partner)
•    อีกทั้งทุนสำรองระหว่างประเทศของเวียดนามก็เพิ่มขึ้นที่ 8.9 หมื่นล้านดอลลาร์ as of September 2023 ซึ่งสะท้อนถึงเงินทุนไหลเข้า และการเกินดุลทางการค้าอย่างต่อเนื่อง โดยทาง Fitch คาดการณ์เงินทุนสำรองจะปรับต่อดีขึ้นต่อในปี 2024 – 2025 ในส่วนของปัจจัยเสี่ยง เช่น ปัญหาด้านภาคอสังหาริมทรัพย์ และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจะกระทบต่อเศรษฐกิจเวียดนามจำกัดในระยะกลาง และนโยบายช่วยเหลือจากภาครัฐบาลก็มีเพียงพอที่จะจัดการกับความเสี่ยงได้ 
•    จับตาการเยือนเวียดนามของ สี จิ้นผิง ในวันที่ 12 – 13 ธ.ค. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ โดยประเด็นที่คาดว่าจะมีการหารือคือ เรื่องการเมือง ความมั่นคง ความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งการเยือนเวียดนามครั้งนี้ของ สี จิ้นผิ้ง เกิดขึ้นเพียงประมาณ 3 เดือน หลังจาก โจ ไบเดน ที่ได้มาเยือนเวียดนามเพื่อยกระดับความสัมพันธ์เช่นกัน 
•     จากประเด็นข้างต้นจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจเวียดนามยังแข็งแกร่ง และมีปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังคงเนื้อหอมดึงดูดประเทศมหาอำนาจเข้ามาทำการค้า และยกระดับความสันพันธ์ บลจ.พรินซิเพิล แนะนำกองทุน PRINCIPAL VNEQ และ PRINCIPAL VNEQRMF มีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก เน้นลงทุนหุ้นที่เป็นผู้ชนะระยะยาวที่มีการเติบโตสูงและมีธรรมาภิบาลในตลาดหุ้นเวียดนาม โดยผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ทั้งชาวไทยและเวียดนามใช้การวิเคราะห์ทั้งแบบ Top-down และ Bottom-up เพื่อเฟ้นหาบริษัทแข็งแกร่ง และจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม ปัจจุบันกองทุนเน้นลงทุนหุ้นกลุ่มการเงิน (Financial Service) และสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) และกองทุนมีผลการดำเนินงานย้อนหลังโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัล Morningstar 5 ดาว ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566

อ่าน Fitch Ratings ปรับเครดิตเวียดนาม จาก BB สู่ BB+ สะท้อนพื้นฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่ง 


เปิดบัญชีกองทุนรวม ผ่านแอป Principal TH ดาวน์โหลดแอป Principal TH คลิก


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL VNEQ และ PRINCIPAL VNEQRMF ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน / Copyright @ 2023 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่  (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต