เปิดตัวกองทุนหุ้นญี่ปุ่น ผลตอบแทนย้อนหลัง 16.3% YTD ลงทุนได้ทั้ง Growth และ Value สามารถ Outperform ทุกสภาวะตลาด

Image

 

  • บลจ.พรินซิเพิลเปิดตัวกองทุนหลักใหม่ของ PRINCIPAL JEQ คือ Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund ที่มีสไตล์การลงทุนแบบ Bottom up และ High conviction โดยเฟ้นหาหุ้นญี่ปุ่น ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ประมาณ 30 บริษัท โดยจุดเด่นของกองทุนคือสามารถลงทุนได้ทั้งหุ้น Growth และหุ้น Value ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ทำให้ในอดีตกองทุนสามารถ outperform ได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้กองทุนได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว และบริหารโดยผู้จัดการกองทุนหลักมืออาชีพที่มีประสบการณ์ต่อการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นกว่า 35 ปี
  • การลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้นจากการเติบโตของ GDP ที่ถูกปรับประมาณขึ้น, ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมี outlook ที่สดใส นักวิเคราะห์ในตลาดคาดบริษัทในดัชนี Nikkei 225 จะมีกำไรเติบโต 12% ในปีนี้ และ 10% ในปีหน้า (Source: Bloomberg as of 4 June 2024) รวมถึงความคืบหน้าที่ชัดเจนของการปฏิรูปการกำกับดูแลกิจการจากรัฐบาล คือส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนบริหารเงินลงทุนและเงินสดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามมูลค่าของตลาดหุ้นที่สูง (Forward PE: +1SD) และท่าที่ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ที่ยังไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้ต่อในปีนี้ ยังคงเป็นความเสี่ยงหลักต่อการลงทุน
  • Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund มีปรัชญาการลงทุนที่มีความยืดหยุ่น คือสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งหุ้น Growth และหุ้น Value (Stock Selection) ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด โดยเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Bottom up และ High Convection ถือหุ้นประมาณ 30 บริษัท ด้วยวิธีการลงทุนที่สามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อมส่งผลให้กองทุนเอาชนะดัชนีเทียบเคียงได้อย่างสม่ำเสมอ คือชนะ 7 ปี จาก 9 ปี ตั้งแต่กองทุนจัดตั้ง และกองทุนได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงมากมายเช่น CitiWire, Fund Selector Asia และได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว 
  • นอกจากนี้กองทุนบริหารโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ โดยผู้จัดการกองทุนหลักชื่อคุณ James Pulsford เป็นชาวต่างชาติที่มีหัวใจเป็นคนญี่ปุ่นมีประสบการณ์ คลุกคลีกับประเทศญี่ปุ่น และบริหารกองทุนหุ้นญี่ปุ่นมาแล้วกว่า 35 ปี 
  • โดยตัวอย่างหุ้นที่อยู่ใน Top 10 Holdings คือ: Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) หนึ่งในบริษัทการเงินชั้นนำของโลก ให้บริการ ธุรกิจธนาคาร หลักทรัพย์ บัตรเครดิต สินเชื่อ และการเช่าซื้อ MUFG มีสำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว และมีเครือข่ายทั่วโลกซึ่งมีสาขาประมาณ 2,000 แห่งในกว่า 40 ประเทศ, DENSO CORPORATION ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อันดับ 2 ของโลก เช่น ระบบปรับอากาศรถยนต์ (คอมเพรสเซอร์, วาล์ว), ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เรือนไมล์, มาตราวัด) หรือระบบการทำงานของเครื่องยนต์ (ตัวกรองน้ำมันเครื่อง) และสุดท้าย FUJIFILM Holdings ผู้นำแห่งวงการถ่ายภาพ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยธุรกิจหลักของบริษัทประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ ธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ ธุรกิจนวัตกรรมสิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจ และธุรกิจด้านการถ่ายภาพ
Image

 

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL JEQ กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต / คำเตือน : Morning Star Copyright @ 2024 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต