แนะนำลงทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐานผ่าน PRINCIPAL GIF เตรียมรับการลดดอกเบี้ยครั้งแรกช่วงกลางปี

Image

 

 • บลจ.พรินซิเพิล แนะนำกระจายความเสี่ยงพอร์ตลงทุนในบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ทางด่วน โรงไฟฟ้า หรือน้ำประปา ผ่านกองทุน PRINCIPAL GIF อ้างอิงน้ำหนักตามพอร์ตการลงทุนแนะนำตามระดับความเสี่ยง เนื่องจากโดยปกติสินทรัพย์ประเภทนี้จะได้รับประโยชน์ หากอยู่ในช่วงวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง และเป็นการลงทุนเชิง Defensive ซึ่งเหมาะสมกับสภาวะการลงทุนในปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอน และมูลค่าหุ้น (Valuation) โดยรวมอยู่ในระดับเหนือค่าเฉลี่ย
 • การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทกองทุนโครงสร้างพื้นฐานสามารถช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนได้ เนื่องจากกระแสรายได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างมั่นคง และไม่ผันผวนตามวัฎจักรเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันของผู้บริโภคหรือมีฐานผู้ใช้จำนวนมาก เช่น ระบบโทรคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค หรือโรงไฟฟ้า 
 • อีกทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงกลางปีนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากต้นทุนการดำเนินงาน (Cost of operation) ของบริษัทนั้นๆ ปรับลดลง และ Market sentiment ของตลาดหุ้นโดยรวมจะดูดีขึ้น 
 • เราแนะนำ PRINCIPAL GIF เนื่องด้วยนโยบายของกองทุนหลักที่เน้นลงทุนใน Preferred Infrastructure ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีลักษณะกิจการที่มีความผูกขาด มีโครงสร้างรายได้แน่นอน เนื่องจากส่วนใหญ่มีสัญญารองรับกับทางรัฐบาล มีฐานผู้ใช้มากราย ซึ่งจะทำให้อัตราการทำกำไรของธุรกิจอยู่ในระดับสูง และรายได้มีความผันผวนต่อภาวะเศรษฐกิจต่ำ เช่น ระบบสาธารณูปโภค ทางด่วน สนามบิน หรือ รางรถไฟ อีกทั้งกองทุนยังได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว as of 29 February 2024
 • PRINCIPAL GIF มีกองทุนหลักที่บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่ทำงานด้วยกันมาอย่างยาวนานจาก Lazard Asset Management และเน้นลงทุนในบริษัทโครงสร้างพื้นฐานหลากหลายประเทศทั่วโลกประมาณ 25 – 50 บริษัท แต่จะมีสัดส่วนการลงทุนหลักในกลุ่มประเทศยุโรป 37% อเมริกาเหนือ 32% สหราชอาณาจักร 20% ที่เหลืออยู่ในทวีปเอเชีย และกระจายการลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม แต่จะมีสัดส่วนการลงทุนหลักคือ กลุ่มสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า แก๊ส ประปา) 54% ส่วนที่เหลือกระจายการลงทุนในทางด่วน รางรถไฟ หรือสนามบิน เป็นต้น (Source: Lazard Fact Sheet as of 29 February 2024)
 • ตัวอย่างบริษัทที่น่าสนใจคือ VINCI – บริษัทรับเหมาก่อสร้างกิจการสัมปทานต่างๆ ที่มีการดำเนินงานประมาณ 120 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 280,000 คนทั่วโลก โดย 62% ของ EBITDA มาจากสัมปทานระยะยาว เช่น การสร้างสนามบิน และทางพิเศษ 
  National Grid – บริษัทผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่สัญชาติอังกฤษ ผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศในสหราชอาณาจักรและเมืองใหญ่ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ เช่น นิวยอร์ก หรือ แมสซาชูเซตส์ และ SNAM – บริษัทอิตาลีขนาดใหญ่ผู้ขนส่งและกักเก็บก๊าซธรรมชาติ โดยบริหารจัดการท่อส่งก๊าซขนาดความยาวถึง 38,000 km ทั้งในอิตาลี ออสเตรีย ฝรั่งเศส และกรีซ เป็นต้น และมีรายได้ในปี 2023 เติบโต 17% เมื่อเทียบกับปี 2022
 • PRINCIPAL GIF: สามารถอ่านรายละเอียด Fund Fact Sheet เพิ่มเติมได้ที่ 
  https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_PRINCIPAL_GIF_FFS.pdf 
   
Image
Image

 

คำเตือน: Principal Asset Allocation Plan เป็นบริการการแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนแบบการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่าง ๆ (Asset Allocation) ตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยเป็นการพิจารณาและประเมินภาวะการลงทุน เพื่อการสร้างและปรับพอร์ตอย่างสมดุล และอาจจะพิจารณาและนำเสนอการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนหรือปรับพอร์ตลงทุนเป็นรายเดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสอดรับกับภาวะการลงทุน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เปลี่ยนไปตามภาวะตลาดส่งผลให้สัดส่วนของแต่ละสินทรัพย์ที่ลงทุนมีการปรับเปลี่ยนไปจากสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม อาจทำให้พอร์ตการลงทุนมีความเสี่ยงสูงหรือต่ำไปกว่าที่ควรจะเป็น เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนเข้าสู่สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม Principal Asset Allocation Plan เป็นเพียงคำแนะนำของ บริษัทจัดการ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามคาดหวัง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) ตามคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต.
พอร์ตการลงทุนดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการสัดส่วนการลงทุน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อลงทุนจริง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด การลงทุนและโอกาสการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ ประมาณการสัดส่วนการลงทุน ไม่ใช่การรับประกันหรือยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต/ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คำอธิบายประกอบ Clients’ Portfolio Model 5 พอร์ตลงทุนแนะนำ 

สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “ปานกลางค่อนข้างสูง” แนะนำพอร์ตการลงทุน “Income”
 
สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “สูง” ท่านสามารถลงทุนในพอร์ตการลงทุน “Income” และ “Balance”

สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “สูงมาก” ท่านสามารถลงทุนในพอร์ตการลงทุน “Income”, “Balance”, “Growth”, “Active Growth” และ “Global Growth”

ทั้งนี้หากท่านผู้ลงทุนมีความประสงค์จะลงทุนในพอร์ตลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงการลงทุนของท่าน ท่านจะต้อง “ยืนยัน” รับทราบความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนที่ท่านได้เลือกลงทุน

ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL GREITs กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก/ PRINCIPAL GHEALTH กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก/ PRINCIPAL GREITs, PRINCIPAL GQE, PRINCIPAL GHEALTH, และ PRINCIPAL GESG กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GOPP, PRINCIPAL GIF กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GIF กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในยุโปร และอังกฤษ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GESG มิได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund / PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL KEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเกาหลี ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน / Morning Star Copyright @ 2024 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต