รีวิวผลตอบแทนกองทุนแนะนำช่วง Q1 2024 ทุกกองทุนหุ้นมีผลตอบแทนเป็นบวก

Image

 

  •  กองทุนที่ทางบลจ.พรินซิเพิลแนะนำตั้งแต่ต้นปีให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกองทุนหุ้นทั่วโลกที่มีการเติบโตที่ดีและคุณภาพสูง คือ PRINCIPAL GQE, PRINCIPAL GESG และ PRINCIPAL GOPP รวมถึงกองทุนหุ้นเวียดนามที่เป็นกองทุนเรือธงของเราอย่าง PRINCIPAL VNEQ เนื่องจากสถานการณ์ลงทุนโดยรวมค่อนข้างเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ ในส่วนของกองทุนตราสารหนี้ PRINCIPAL GFIXED และ PRINCIPAL GCREDIT ยังสามารถคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed ช่วงกลางปีเป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงาน
Image
  • ตั้งแต่ต้นปี เรามองว่าตลาดหุ้นยังเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี แต่จะมีความความผันผวน และการปรับฐานเป็นช่วง ๆ จากความเสี่ยงของตัวเลขเงินเฟ้อ, ถ้อยคำแถลงของ Fed ที่เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย และตัวเลขเศรษฐกิจที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ดังนั้นเราจึงแนะนำนักลงทุนใช้กลยุทธ์ Barbell Strategy คือเน้นการกระจายความเสี่ยงในกองทุนหุ้นโลกที่มีคุณภาพสูง และมีแนวโน้มเติบโตดีเป็นหลัก ในส่วนของตราสารหนี้เราแนะนำการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ประเภท Investment grade ทั่วโลก สอดคล้องกับธีม Fed ลดดอกเบี้ย และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
  • ในด้านของกองทุนแนะนำตั้งแต่ต้น Q2 2024 เราเพิ่มกองทุนแนะนำเพื่อกระจายความเสี่ยง และเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดในปัจจุบันคือ PRINCIPAL KEQ เน้นลงทุนในหุ้นเกาหลี เกาะกระแสเทรน AI, semiconductor และรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ในขณะที่มูลค่าหุ้นยังไม่แพง (อ่านเพิ่มเติม) PRINCIPAL GIF เน้นลงทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ลักษณะกิจการที่มีความผูกขาด มีโครงสร้างรายได้แน่นอน ได้รับประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยของ Fed (อ่านเพิ่มเติม) และ PRINCIPAL GREITs ลงทุนในกองทุนอสังหาฯ ทั่วโลก Dividend Yield อยู่ในระดับสูง และได้ปัจจัยบวกจากการลดดอกเบี้ยของ Fed เช่นเดียวกัน (อ่านเพิ่มเติม) โดยสามารถอ้างอิงน้ำหนักตามพอร์ตการลงทุนแนะนำตามระดับความเสี่ยง
  • ภาวะการลงทุนข้างหน้ายังมีทั้งโอกาส และความเสี่ยง การจัดสินทรัพย์การลงทุน (Asset Allocation) ตามระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนสามารถรับได้ยังเป็นเรี่องสำคัญ โดยปัจจัยสำคัญที่ควรจับตามองคือ ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ (CPI) ที่จะประกาศคืนนี้ เนื่องจากเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่ Fed ใช้พิจารณานโยบายดอกเบี้ย และผลประกอบการ Q1 2024 ที่จะเริ่มประกาศในช่วง 2 – 3 อาทิตย์ข้างหน้า
  • สามารถคลิกอ่านรายละเอียด Fund Fact Sheet เพิ่มเติมได้ที่ PRINCIPAL GQE, PRINCIPAL GESG, PRINCIPAL GOPP, PRINCIPAL VNEQ, PRINCIPAL GFIXED, PRINCIPAL GCREDIT, PRINCIPAL KEQ, PRINCIPAL GIF และ PRINCIPAL GREITs
    **ข้อมูล ณ ช่วง YTD as of 31 March 2024
     
Image

 

คำเตือน: Principal Asset Allocation Plan เป็นบริการการแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนแบบการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่าง ๆ (Asset Allocation) ตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยเป็นการพิจารณาและประเมินภาวะการลงทุน เพื่อการสร้างและปรับพอร์ตอย่างสมดุล และอาจจะพิจารณาและนำเสนอการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนหรือปรับพอร์ตลงทุนเป็นรายเดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสอดรับกับภาวะการลงทุน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เปลี่ยนไปตามภาวะตลาดส่งผลให้สัดส่วนของแต่ละสินทรัพย์ที่ลงทุนมีการปรับเปลี่ยนไปจากสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม อาจทำให้พอร์ตการลงทุนมีความเสี่ยงสูงหรือต่ำไปกว่าที่ควรจะเป็น เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนเข้าสู่สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม Principal Asset Allocation Plan เป็นเพียงคำแนะนำของ บริษัทจัดการ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามคาดหวัง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) ตามคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต.
พอร์ตการลงทุนดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการสัดส่วนการลงทุน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อลงทุนจริง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด การลงทุนและโอกาสการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ ประมาณการสัดส่วนการลงทุน ไม่ใช่การรับประกันหรือยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต/ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คำอธิบายประกอบ Clients’ Portfolio Model 5 พอร์ตลงทุนแนะนำ 

สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “ปานกลางค่อนข้างสูง” แนะนำพอร์ตการลงทุน “Income” 

สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “สูง” ท่านสามารถลงทุนในพอร์ตการลงทุน “Income” และ “Balance”

สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “สูงมาก” ท่านสามารถลงทุนในพอร์ตการลงทุน “Income”, “Balance”, “Growth”, “Active Growth” และ “Global Growth”

ทั้งนี้หากท่านผู้ลงทุนมีความประสงค์จะลงทุนในพอร์ตลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงการลงทุนของท่าน ท่านจะต้อง “ยืนยัน” รับทราบความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนที่ท่านได้เลือกลงทุน

ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL GREITs กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก/ PRINCIPAL GHEALTH กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก/ PRINCIPAL GREITs, PRINCIPAL GQE, PRINCIPAL GHEALTH, และ PRINCIPAL GESG กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GOPP, PRINCIPAL GIF กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GIF กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในยุโปร และอังกฤษ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GESG มิได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund / PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL KEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเกาหลี ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน / Morning Star Copyright @ 2024 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต