แนะนำขายทำกำไรสินค้าโภคภัณฑ์ จากราคาน้ำมันมีแนวโน้มโดนกดดัน

6Nov23


•    ตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล และกลุ่มฮามาสเกิดขึ้นแล้ว ในช่วงกลางเดือนต.ค. เราได้แนะนำนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงและความผันผวนได้เข้าซื้อสะสมสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านกองทุน PRINCIPAL GCF ที่มีสัดส่วนการลงทุนกระจายตัวในสินค้าโภคภัณฑ์หลากหลาย เช่น นํ้ามัน ทองคํา ทองแดง ข้าวสาลี เพื่อหวังผลตอบแทนจากภาวะสถานการณ์ความขัดแย้งนี้ได้ 
•    อย่างไรก็ตามน้ำมันซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของสินค้าโภคภัณฑ์กลับมีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีมากนัก ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันของประเทศจีนที่มีแนวโน้มอ่อนแอ หลังเศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ อีกทั้งมีรายงานว่ากลุ่มโอเปกผลิตน้ำมันในเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 180,000 บาร์เรล/วัน จากเดือนก.ย. ซึ่งเป็นการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นติดต่อกันเดือนที่ 3 ของกลุ่มโอเปก จึงส่งผลให้ราคาน้ำมันถูกกดดันจากปัจจัยดังกล่าว
•    ด้วยภาวะความขัดแย้งที่มีความไม่แน่นอนว่าจะพัฒนาไปทางด้านไหน และราคาน้ำมันที่ยังถูกกดดัน เราจึงแนะนำนักลงทุนขายทำกำไรกองทุน PRINCIPAL GCF เพื่อล็อคผลตอบแทนดังกล่าว

อ่าน Principal Market Update : แนะนำขายทำกำไรสินค้าโภคภัณฑ์ จากราคาน้ำมันมีแนวโน้มโดนกดดันคำเตือน : ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน / PRINCIPAL GCF จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป แม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม อื่นมาก่อน ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลกัษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน /ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลโครงการ / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต