SCBS X PRINCIPAL รู้จักกองทุน PRINCIPAL CHTECH

SCBS X PRINCIPAL รู้จักกองทุน PRINCIPAL CHTECH

จีนเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลก จะเห็นได้ว่าบริษัทเทคโนโลยีจีนเริ่มเบียดขึ้นเป็นบริษัทที่ใหญ่อันดับโลก นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทเทคโนโลยี Unicorn เกิดใหม่ขึ้นมากมาย ทำให้ทั้งหุ้นเทคโนโลยีจีนขนาดใหญ่และเล็กมีความน่าสนใจ ฟังรายละเอียดแบบสั้นๆจาก ดร. พรพรรณ ไพบูลย์วัฒนชัย รองกรรมการบริษัทหลักทร้พย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ว่าทำไมหุ้นเทคโนโลยีจีนมีความน่าสนใจได้ในคลิปนี้