Special Report: PRINCIPAL GOPP update

13 June 2023

สรุปภาพรวม และกลยุทธ์การลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ (PRINCIPAL GOPP)

ในช่วง 5 เดือนแรกของปีกองทุน PRINCIPAL GOPP ให้ผลตอบแทน 22.13% สูงกว่าดัชนีอ้างอิงที่ 6.43% (Figure 1)ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่ผันผวน เช่น ปัญหาของภาคธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออัตราเงินเฟ้อสหรัฐที่ยังอยู่ในระดับสูง ฯลฯ อย่างไรก็ตามปัจจัยที่เป็นแรงสนับสนุนคือ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่เข้าใกล้จุดสูงสุดในปีนี้ รวมถึงผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐฯ ไตรมาส 1/2566 (อ้างอิงจากดัชนี NASDAQ100)

Figure 1: PRINCIPAL GOPP มีผลตอบแทนดีกว่า Benchmark

Cio's view

Benchmark: M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Source: PRINCIPAL as of 30 May 2023

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

ทีมการลงทุนจาก Morgan Stanley ที่บริหารกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ PRINCIPAL GOPP เป็นทีมบริหารที่มีความเชี่ยวชาญและยึดปรัชญาการลงทุนและกรอบการลงทุนที่ใช้มาโดยตลอดตั้งแต่จัดตั้งกองทุนคือ เน้นเฟ้นหาบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว มีการเติบโตที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว มีความมั่นคงทางการเงิน (มีเงินสดสุทธิ และมีหนี้สินต่ำ) และมี ESG เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว (Figure 2) โดยทางทีมบริหารเชื่อว่าบริษัทที่มีคุณลักษณะดังกล่าวจะมีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้า ทำให้รักษาระดับของ margin ไว้ได้ และสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้ในระยะยาว แม้ในภาวะที่มีความเสี่ยงในด้านปัจจัยมหภาค

Figure 2: คุณลักษณะที่สำคัญของการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ต

Cio's view

Source: Morgan Stanley as of 31 March 2023 

วิธีการลงทุนยังคงยึดตามแบบ Bottom up ด้วยมุมมองระยะยาว 5-10 ปี และมี Conviction ที่สูงเป็นหลัก จึงส่งผลให้กองทุนมี Turn over ที่ต่ำ มี Active Share (น้ำหนักหุ้นที่แตกต่างจากดัชนีเทียบเคียง) สูงที่ 94.13% มี ROIC, การเติบโตของรายได้โดยเฉลี่ยในอีก 3 ปีข้างหน้า และอัตราส่วน Net Cash ต่อ Equity ที่ 69.93%, 14.33% และ 8% ซึ่งสูงกว่าดัชนีเทียบเคียงทั้งหมด และถือครองบริษัททั้งหมด 33 บริษัท ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 66 (Figure 3) อีกทั้งเมื่อทีมบริหารกองทุนสนใจลงทุนบริษัทใหม่ๆ ในพอร์ต จะทยอยลงทุนด้วยน้ำหนักที่น้อยก่อน แล้วค่อย ๆ เพิ่มน้ำหนักเมื่อมีความเข้าใจเชิงลึกกับบริษัทมากขึ้น หรือบริษัทดำเนินธุรกิจและมีผลดำเนินงานสอดคล้องกับที่ทางทีมบริหารคาดการณ์

Figure 3: ค่าทางสถิติที่สำคัญ

Cio's view

Source: Morgan Stanley as of 30 April 2023

พอร์ตการลงทุน

ในส่วนของ Sector Allocation 3 อันดับแรกของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงสุดคือ Consumer Discretionary (28.7%) เช่น Moncler SPA บริษัทขายเสื้อแจ็คเก็ตหนาว คุณภาพดี จากอิตาลี หรือ Hermes International บริษัทขายสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำที่สามารถขึ้นราคากระเป๋าได้ทุกปี เนื่องจากมี Demand สูงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสวนทางกับ Supply ที่มีจำกัด, Information Technology (20.01%) เช่น ServiceNow ที่ได้รับประโยชน์จากรายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง (Recuring Income) จากการที่บริษัทสามารถช่วยลูกค้าลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ หรือ Meta ที่สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาล จากการให้บริการ Facebook, Messenger, Instagram และ WhatsApp ที่มีผู้ใช้กว่า 3 พันล้านคนทั่วโลก และ Financials (18.67%) เช่น บริษัท Master Card ทำธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก หรือ Block บริษัทเทคโนโลยีด้านการเงินที่เป็นเจ้าของ Square ที่ให้บริการระบบการขายหน้าร้าน (Point of sale) และระบบการชำระเงิน โด่งดังมากในสหรัฐฯ โดยน้ำหนักตามอุตสาหกรรมทั้งหมดมาจากวิธีการลงทุนแบบ Bottom Up ทั้งสิ้น (Figure 4)

Figure 4: น้ำหนักการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม และแต่ละภูมิภาค

Cio's view

หนึ่งในบริษัทที่กองทุนได้ทยอยเพิ่มน้ำหนักในช่วงที่ผ่านมาคือ Coupang Inc บริษัทผู้นำด้านธุรกิจ E-Commerce ของเกาหลีใต้ เนื่องจากทีมบริหารชอบในแง่ของโมเดลธุรกิจที่มีลักษณะคล้าย Amazon อย่างไรก็ตามหลังบริษัท IPO ในปี 2564 ราคาหุ้นกลับได้รับการตอบสนองที่ไม่ดี เนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถทำกำไรได้ แต่บริษัทก็ได้ลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบ Logistic ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของทีมบริหารกองทุน เนื่องจากระบบ Logistic มีความสำคัญมากในธุรกิจ E-Commerce คือหากมีระบบ Logistic ที่ดี บริษัทจะสามารถลดต้นทุนได้อย่างมหาศาล และในที่สุด Coupang Inc ก็สามารถมี Market Share เพิ่มขึ้น และมีกำไรตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2565 ปัจจุบันกองทุนมีน้ำหนัก Coupang Inc ที่ 3.75% ณ วันที่ 30 เม.ย. 66 (Figure 5)

Figure 5: 10 อันดับบริษัทที่มีน้ำหนักการลงทุนสูงสุด

announcement

Source: Morgan Stanley as of 30 April 2023

มุมมองการลงทุน

บริษัทในพอร์ตการลงทุนถูกคาดว่ารายได้จะเติบโตโดยเฉลี่ยถึง 14% ในปี 2565 - 2568 ซึ่งสูงมากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับบริษัทในดัชนีเทียบเคียง (MSCI All Country World Index) ที่ถูกคาดว่าจะเติบโตแค่ราว 6% โดยเฉลี่ยเท่านั้นในช่วงเดียวกัน และ 94% ของบริษัทในพอร์ตการลงทุนถูกคาดว่าจะมีกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) เป็นบวกในปี 2566 และ 2567 โดยทางทีมบริหารกองทุนยังเชื่อมั่นต่อวิธีการคัดเลือกหุ้นแบบ bottom up ซึ่งพิจารณาจากมุมมองระยะยาว 5 – 10 ปี และเชื่อว่าบริษัทในพอร์ตการลงทุนเป็นบริษัทที่มีคุณภาพ มีมูลค่าต่ำกว่าพื้นฐาน และมีการลงทุนที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในระยะยาว โดยภาพรวม ในระยะสั้น บลจ.พรินซิเพิลยังมีมุมมองระมัดระวัง เนื่องจากตลาดหุ้นโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงในช่วงที่ผ่านมา แต่ในระยะยาว เรามีมุมมองบวกเนื่องจากบริษัทที่กองทุนถือส่วนใหญ่อยู่ใน Mega Trend ของโลก ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตของรายได้และกำไรสูง

อ่าน Special Report: กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ (PRINCIPAL GOPP) update ที่นี่

คำเตือน ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL GOPP กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลย พินิจของผู้จัดการกองทุน / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต