Special Report: Cloud Report

Special Report: Cloud Report

โดย คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA – ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
และ คุณวิริยา โภไคศวรรย์ - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ

cloud

Source: https://www.smarttech.co.th/solutions/cloud-computing-solution/

Cloud Computing เป็นการให้บริการทางเทคโนโลยีที่ไม่ใช่เพียงการฝากจัดเก็บข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต แต่รวมถึงการประมวลผลข้อมูล การติดตั้ง และดูแลระบบและเครือข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้บริการเองสามารถเลือกและกำหนดกำลังและปริมาณได้ตามต้องการ และสามารถเข้าถึงข้อมูลจากที่ไหนก็ได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีให้บริการมาระยะหนึ่งแล้วแต่เพิ่งมีกระแสและความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่หลายประเทศและบริษัทต่างๆ ต้องมีการใช้นโยบายจำกัดการเดินทางและการติดต่อแบบใกล้ชิดให้น้อยที่สุดเพื่อลดการแพร่ระบาด ดังนั้นการนำโปรแกรมและระบบต่างๆ ขึ้นระบบ Cloud Computing จึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก ส่งผลให้มูลค่าทางตลาดของบริษัทจดทะเบียนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ Cloud มีมูลค่ารวมกันถึง $2.3 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ.ในเดือน กรกฎาคม 2021 เติบโตขึ้นถึง 130%ภายในระยะเวลาเพียง 11 เดือน (Robinson, 2021)

cloud

Source: WishdomTree

จากภาพจะเห็นได้ว่าบริษัทผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องลงทุนด้าน Hardwareหรือ Software ทั้งระบบ ยกตัวอย่างเช่น Server และ Hard Drive หลักส่วนใหญ่จะถูกโอนไปใช้อยู่ในส่วนของผู้ให้บริการระบบ Cloud Computing และจะช่วยลดภาระการดูแลและ upgrade เครื่องมือและระบบต่างๆ ในส่วนของผู้ใช้บริการ

ประเภทการให้บริการ Cloud Computing สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบด้วยกัน

  1. Software as a Service (SaaS) เป็นผู้ให้บริการหรือให้เช่า Software หรือ Application ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยระบบทุกอย่างจะอยู่บน Cloud System โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องติดตั้งระบบหรือโปรแกรม และสามารถใช้บริการจากที่ไหนก็ได้ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด คือ Gmail หรือ Google Docs ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ Smartphone ได้ทุกที่
  2. Platform as a Services (PaaS) ผู้ให้บริการระบบสำหรับนักพัฒนา Application (Application Developer) ที่จะมีระบบประมวลผล เครือข่าย และสภาพแวดล้อมต่างๆไว้สำหรับทดสอบ Software ของนักพัฒนา Application ตัวอย่างคือ Amazon Web Services (AWS) ที่ให้บริการแก่ Boom Supersonic ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบิน Super Sonic ที่สามารถส่งมอบเครื่องบินโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าของ Concorde เกือบครึ่ง เนื่องจากใช้เวลาในการทดลองระบบบน AWS สั้นลง เนื่องจาก AWS สามารถเพิ่มกำลังการทดสอบจากปกติ 53 ล้าน computer hours เป็น 100 ล้าน computer hours อย่างง่ายดาย (WisdomTree Cloud Computing Research Team, 2021)
  3. Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน Hardware หน่วยประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์ต่างๆ ตัวอย่างผู้ให้บริการ คือ Amazon Web Services และ Microsoft Azure

cloud

Source: WishdomTree

จะเห็นได้ว่าบริการ Cloud Computing ไม่ได้มีไว้ให้เฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่จะย้ายเข้าสู่ระบบ Cloud ในการประหยัดเวลาและต้นทุนในการบริหารจัดการ รักษาระบบ ITแต่บริษัทขนาดเล็ก หรือบริษัทที่เพิ่งจัดตั้งใหม่ก็สามารถเข้ามาใช้ระบบ Cloud Computing ได้เช่นกันจากการคิดค่าบริการแบบที่ลูกค้าสามารถออกแบบและจำกัดปริมาณการใช้และค่าใช้จ่ายได้ และจะช่วยบริษัทที่เพิ่งจัดตั้งใหม่ลดระยะเวลาในการวางระบบ และในอนาคตหากระบบอินเตอร์เน็ต มีการพัฒนาประสิทธิภาพและความเร็วให้สูงยิ่งขึ้นและครอบคลุมพื้นที่กว้างมากขึ้น จะยิ่งทำให้ระบบ Cloud Computing มีประสิทธิภาพและขยายบริการให้ครอบคลุมได้มากขึ้น

Bessemer Venture Partners(BVP) บริษัท Venture Capital ที่มีความชำนาญด้านการลงทุนในอุตสาหกรรม Cloud Computing มีมุมมองถึงการเติบโตโดยเฉพาะการย้ายจากโครงสร้างการทำงานแบบเดิม (On-Premise) ขึ้นสู่โครงสร้างแบบ Cloud Computing ที่ยังสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องได้อีกหลายปี โดยเห็นได้จากการเติบโตของกลุ่ม cloud startups ที่เพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก โดยถ้าดูจาก the Cloud 100 list จะเห็นว่ามีกลุ่มบริษัทที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันอยู่ถึง 30% ในปีนี้ (Robinson, 2021) และยิ่งหลายบริษัทย้ายขึ้นสู่ระบบ Cloud Computing มากขึ้นจะยิ่งผลักดันให้บริษัทที่เหลือย้ายตามมา และล่าสุด Nasdaq เองก็ได้ประกาศที่จะเริ่มย้ายตลาดหลักทรัพย์ของ Nasdaq ในเขตอเมริกาเหนือขึ้นสู่ระบบ Cloud Computing ในปี 2022 และวางแผนที่จะเอาตลาดหลักทรัพย์อีกกว่า 25 แห่งทั่วโลกขึ้นสู่ระบบ Cloud Computing ภายในระยะเวลา 10 ปี

      โดยในไม่ช้า Cloud Computing จะเป็นระบบหลักที่ใช้และเติบโตไปพร้อมกับหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม AI Software ที่คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น 21.3% ในปี 2022 และมีขนาดของอุตสาหกรรมอยู่ที่ $62.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนั้นยังมี Health Care, Automotive, Gaming และอีกหลายอุตสาหกรรม (WisdomTree Cloud Computing Research Team, 2021) โดยสรุปอุตสาหกรรมธุรกิจ Cloud Computing ยังมีความสามารถที่จะเติบโตได้อีกในระยะยาว แต่ด้วยสถานการณ์แนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักในปัจจุบันโดยเฉพาะ FED ที่เริ่มเข้มงวดมากขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นจะเข้ามาสร้างความผันผวนในตลาดการเงินได้เป็นระยะตามกระแสข่าว หรือข้อมูลเศรษฐกิจที่สูงกว่าความคาดหมายที่สะท้อนถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วกว่าความคาดการณ์ของตลาด ซึ่งจะเป็นเพียงความผันผวนระยะสั้นโดยนักลงทุนผู้สนใจการลงทุนในธีม Cloud Computing โดยเฉพาะกลุ่ม SaaS สามารถลงทุนผ่าน “กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง (PRINCIPAL GCLOUD)” (กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผู้ลงทุนอาจสุญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก) ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนผ่าน WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF ที่มีจุดเด่นในการลงทุนอยู่ที่การคัดกรองหุ้นตามดัชนี BVP Nasdaq Emerging Cloud ที่เป็นการคัดกรองบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และดำเนินธุรกิจในกลุ่ม SaaS ที่ต้องมีการเติบโตของรายได้ในช่วงที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 7% และมีการจัดน้ำหนักการลงทุนแบบ Equal Weight นอกจากนั้นยังมีกระบวนการคัดกรองตามระบบ ESG เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ของ United Nation Global Compact และไม่มีรายได้หลักมาจากธุรกิจการค้าอาวุธสงคราม ยาสูบ และถ่านหิน เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนของบริษัท

cloud

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง
Principal Global Cloud Computing Fund (PRINCIPAL GCLOUD)
(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผู้ลงทุนอาจสุญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

  • ลงทุนในกองหลัก (Master Fund) ชื่อ WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF Share Class USD Acc
  • ลงทุนแบบ Passive Fund อ้างอิงตามดัชนี BVP NASDAQ Emerging Cloud Index ที่เป็นดัชนีสำหรับบริษัทเกิดใหม่ในตลาดที่สร้างรายได้หลักจากการให้บริการระบบ Cloud และ Software
  • ธุรกิจในอุตสาหกรรม Cloud และ Software มีลักษณะเฉพาะตัวคือ บริษัทที่สามารถให้บริการตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุด จะสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วมากเนื่องจากธุรกิจทำอยู่บนโลก Digital ทั้งหมด
  • บริษัทที่กองทุนเข้าลงทุนส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีการเติบโตสูงเเละมีช่องว่างในตลาดให้เติบโตอีกมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจแบบ SaaS (Software as a Service) ทำรายได้จากการเก็บ Subscription ทำให้มีรายได้ที่มั่นคงมาก

cloud

cloud

gcloud

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.principal.th/th/principal/GCLOUD-A

อ่าน Special Report: Cloud Report ที่นี่

ที่มา