พลังงานสะอาด พลังในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดี

Clean Energy

" เมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ให้สูดได้เต็มปอด ปราศจากมลพิษและปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ต่างก็เป็นที่ต้องการของคนทุกคน แต่ทุกวันนี้..สถานที่ในอุดมคตินั้นมีน้อยลงไปทุกที ในทางกลับกันสิ่งที่เราต้องเผชิญทุกวันกลับเป็นข่าวเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ อย่าง PM2.5 ข่าวเกี่ยวกับความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นและดูจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกที "

 

ทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม?


สาเหตุหลักของการที่โลกไม่เป็นไปอย่างที่วาดฝัน มาจากการใช้ทรัพยากรและการผลิตพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงฟอสซิล ยิ่งในเมืองที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่น ความต้องการใช้พลังงานก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องมีการผลิตพลังงานจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน และจากการที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องก็คือภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น พายุ น้ำท่วม ไฟป่า จึงกล่าวได้ว่าการสนับสนุนพลังงานทดแทนเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม เพื่อการกอบกู้สิ่งแวดล้อมของมนุษยชาติให้กลับมามีสมดุลอีกครั้ง

 

ช่วยโลกด้วยการใช้พลังงานทดแทน

พลังงานทดแทน หรือ พลังงานสะอาด คือพลังงานไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือเกิดมลภาวะที่เป็นพิษอย่างน้อยที่สุดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต แปรรูป การนำไปใช้งาน จนถึงการจัดการของเสีย ซึ่งพลังงานสะอาดนั้นสามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จำกัด และมีหลากหลายชนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานเชื้อเพลิงชีวมวล และแหล่งพลังงานอื่นที่ยังรอการสำรวจและศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 

ซึ่งพลังงานดังกล่าวนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนสถานะจากพลังงานสำรองเป็นพลังงานหลักได้ในอนาคตที่ไม่ไกลเกินไปนัก เนื่องจากต้นทุนผลิตพลังงานจากพลังงานสะอาดถูกลงอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยี นำมาซึ่งประสิทธิภาพที่สูงขึ้น จึงมีความสามารถในการผลิตพลังงานทดแทนแหล่งพลังงานดั้งเดิม อีกทั้งสังคมมีทัศนคติและพฤติกรรมที่มีแนวโน้มรักษ์โลก กังวลถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีการแสดงออกที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งภาครัฐฯ ได้มีการสนับสนุนพลังงานสะอาดมากกว่าพลังงานรูปแบบเดิมๆ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้พื้นฐานของพลังงานสะอาดได้เปลี่ยนแปลงไป

 

อนาคตของพลังงานสะอาด

ในปัจจุบันทุกๆ ประเทศต่างก็ได้ให้ความสำคัญและมีการร่วมมือกันด้านพลังงาน เพื่อให้สามารถก้าวสู่ยุคเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานสะอาดในอนาคต ผ่านกระบวนการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อพัฒนารูปแบบพลังงาน (Energy Disruption) ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการพลังงานทั้งในด้านอุตสาหกรรมและความต้องการของประชาชนอย่างการใช้เทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาด มาใช้เป็นพลังงานหลักที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มลพิษก็จะลดลง สิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู ก็จะช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ในที่สุด พลังงานสะอาดหรือ Clean Energy จึงเป็นหนึ่งในธีม Global Mega Trends ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

สำหรับใครที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการผลิตพลังงานสะอาดจากแหล่งที่มาต่างๆ และมองเห็นโอกาสในการเติบโตของการใช้พลังงานสะอาด ก็สามารถเลือกลงทุนกับ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี Principal Global Clean Energy (PRINCIPAL GCLEAN) ได้ ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้มีการลงทุนในหุ้นของธุรกิจพลังงานสะอาดที่ครอบคลุมทั้งในกลุ่มสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม เทคโนโลยีฯ โดยทั้งสิ้นล้วนเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดของโลก โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.principal.th/th/principal/GCLEAN-A

ดูสรุปข้อมูล Principal GCLEAN 'ลงทุนพลังงานสะอาด พลังงานแห่งโลกอนาคต' ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand/posts/285811106247862

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=3IOC1jXpVu8

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.principal.th/ หรือโทร 02-686-9595

Ref: https://idgthailand.com/renewable-energy/, https://blog.pttexpresso.com/clean-energy/, https://blog.pttexpresso.com/clean-energy-for-the-world/, https://thestandard.co/clean-energy-drives-quality-living/,