ชมย้อนหลังงานสัมมนา Vietnam Makeover – Investment opportunity beyond physical boundaries

ชมย้อนหลังงานสัมมนา Vietnam Makeover – Investment opportunity beyond physical boundaries

Virtual seminar

CIO’s view ทิศทางการลงทุน รับเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว
โดย คุณศุภกร ตุลยธัญ,CFA

Vietnam Makeover – Investment opportunity beyond physical boundaries
โดย คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง หัวหน้าการลงทุนฝ่ายตราสารทุน 
      คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์  ผู้จัดการกองทุน

เจาะกลยุทธ์ BGRIM เพิ่มศักยภาพธุรกิจพลังงาน สร้างฐานการผลิตเวียดนาม
โดย คุณฉัตรเฉลิม  นำเบญจพล