บลจ. พรินซิเพิล รับ 2 รางวัลระดับเอเชีย จากเวที Asset Benchmark Awards 2020

Asset Benchmark 2020

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ตอกย้ำเป็น บลจ.คุณภาพ ล่าสุด ‘จุมพล สายมาลา’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. พรินซิเพิล นำองค์กรคว้า 2 รางวัลในระดับภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ รางวัล Top Investment House ที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีความสามารถด้านบริหารจัดการการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ในระดับเอเชียได้อย่างโดดเด่น จากการโหวตให้คะแนนของนักลงทุนในตลาดตราสารหนี้ และรางวัล Most Astute Investor ที่มอบให้กับคุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์ หัวหน้าทีมกองทุนตราสารหนี้ (Head of Fixed Income Investment)  บลจ. พรินซิเพิล ซึ่งได้รับการโหวตคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารกองทุนที่มีความสามารถและทักษะการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด และมีผลงานบริหารกองทุนรวมที่โดดเด่นในรอบปี 2020 จากงาน Asset Benchmark Awards 2020 ที่จัดโดย The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชียเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพด้านการบริหารจัดการกองทุนรวมของ บลจ.พรินซิเพิล

*************************************
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต