"พรินซิเพิล" ตอกย้ำความสำเร็จ-ศักยภาพบริหาร PRINCIPAL FIRMF คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2021

รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2021

บลจ.พรินซิเพิล ปลื้มรับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ จาก ‘กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)’ จากวารสารการเงินธนาคาร โชว์ผลการดำเนินงาน โดดเด่นและได้รับรางวัลนี้

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า จากนโยบาย บลจ.พรินซิเพิล ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ล่าสุด ‘กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)’ ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ (RMF Fixed Income Fund) จากวารสารการเงินธนาคาร

สำหรับ บลจ.พรินซิเพิล เป็นบริษัทในเครือของ Principal Financial Group กลุ่มบริการทางการเงินระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับใน Fortune 500 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

“ด้วยการที่กลุ่ม Principal Financial Group มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณเช่น Pension Fund ขนาดใหญ่จึงทำให้เกิดการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน และถือเป็น DNA ของกลุ่มพรินซิเพิลที่ทำให้ได้รับรางวัลนี้ รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นความน่าภาคภูมิใจเนื่องจากเป็นการสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อนักลงทุนและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ยังมีวัตถุประสงค์ในการเก็บไว้ใช้ในวัยเกษียณซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก การได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 เป็นการตอกย้ำความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนอย่างมืออาชีพ โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากปัจจัยด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ ผลตอบแทนรวม ความผันผวนของราคารายวัน และผลงานโดยเฉลี่ยของบริษัทจัดการกองทุน สอดคล้องกับภาวะการลงทุนในปัจจุบัน ที่นอกจากจะต้องพิจารณาเรื่องผลตอบแทนแล้ว ยังควรคำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุนด้วย”