ลงทุนกับผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุด เพื่อโอกาสสร้างช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิต ลงทุนกับ บลจ. พรินซิเพิล ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนที่ดีที่สุดในไทย

Image

 

บลจ. พรินซิเพิล ประสบความสำเร็จและมีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล Best Asset Management Company Awards ประจำปี 2566 ในกลุ่ม Business Excellence จากงาน SET Awards 2023 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งมอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลงานโดยรวมยอดเยี่ยม ถือเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งปีที่ตอกย้ำถึงการเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำที่มีศักยภาพและความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการกองทุนรวม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนสร้างมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นแก่การบริหารจัดการกองทุนรวม
 

Image

 

ความสำเร็จดังกล่าวมาจากความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการกองทุน ผ่านจุดเด่นของ บลจ. พรินซิเพิล 3 ประการ ได้แก่ 
 

1) การบริหารจัดการกองทุนด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก 

โดย บลจ. พรินซิเพิล อยู่ในเครือ Principal Financial Group กลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับใน Fortune 500

Image


2) ช่องทางดิจิทัล

โดยมีแอปพลิเคชัน Principal TH แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้ากองทุนรวมและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บลจ. พรินซิเพิล ลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา 

Image


3) ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีคุณภาพ 

อาทิ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ (PRINCIPAL VNEQ) ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (The Registered Provident Fund of Principal Target Date Retirement) ที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคและระดับโลกมากมาย 


ขณะที่หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลในปีนี้ พิจารณาจากผลตอบแทนการดำเนินงานในการบริหารกองทุนอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ กองทุนตราสารทุนและกองทุนตราสารหนี้ รวมถึงหากมีกองทุนผสมตราสารทุนและตราสารหนี้ก็จะนำมาพิจารณาด้วย ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ อาทิ ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของกองทุน, จำนวนกองทุน, การเติบโตของจำนวนกองทุน, ความสามารถการระดมทุนเงินลงทุน ฯลฯ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงการให้ข้อมูลอย่างโปร่งใสและปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี บทบาทการช่วยส่งเสริมความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องการลงทุนแก่นักลงทุน และการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนอย่างมีคุณภาพภายใต้การบริหารงานตามแนวทางเพื่อความยั่งยืน 


การได้รับรางวัล Best Asset Management Company Awards ในปีนี้ เป็นสิ่งสะท้อนถึงความตั้งใจบริหารจัดการกองทุนเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และ บลจ. พรินซิเพิล มุ่งมั่นที่สร้างผลการดำเนินงานและมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการกองทุนรวมให้เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 

ลงทุนกับผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุด เพื่อโอกาสสร้างช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิต 

ลงทุนกับ บลจ. พรินซิเพิล ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนที่ดีที่สุดในไทย

Image

[โหลดเลย]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 026869500
www.principal.th

ติดตาม บลจ. พรินซิเพิล ผ่านช่องทางดังนี้
Facebook : Principal Thailand
LINE : @principalthailand
YouTube : Principal Thailand
 

ที่มา: SET Awards 2023 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต