Provident Fund Statement สำคัญอย่างไร ทำไมเราควรเช็คยอดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

PVD-Statement

เมื่อการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เป็นการออมเงินในระยะยาวเพื่อจะได้มีเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้ในวัยเกษียณ โดยมีผู้จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญช่วยดูแล ผู้ลงทุนหลายคนจึงมักหลงลืมที่จะตรวจสอบพอร์ตการลงทุนของตัวเอง เพราะคิดว่าปล่อยไว้แบบนั้นแหละ เดี๋ยวเงินในกองทุนก็งอกเงยของมันเอง
.
แต่เพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ไม่เว้นแม้แต่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฉะนั้นนักลงทุนจึงควรหมั่นตรวจสอบพอร์ตการลงทุนของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกองทุนว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีไหม ควรปรับเปลี่ยนแผนหรือเปล่า หรือมีเงินสะสมเท่าไรแล้ว
.
ทั้งหมดที่ว่ามานี้ สามารถตรวจสอบได้ผ่านใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Statement) ที่จะจัดส่งให้สมาชิกเป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อแจ้งรายละเอียดทั้งหมดของการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบ
.

เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้ลงทุน มาทำความรู้จัก Provident Fund Statement ว่ามีความสำคัญอย่างไร และทำไมเราถึงควรหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

Statement 1

ใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Statement) เป็นเอกสารรายงานการเงินที่จะช่วยให้สมาชิกหรือผู้ลงทุนทราบว่า ตัวเองมีเงินออมในกองทุนเท่าไรแล้ว ทั้งส่วนที่เป็นเงินสะสมของตน เงินสมทบจากนายจ้าง และผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน
.
สมาชิกหรือผู้ลงทุนก็จะทราบว่า การลงทุนของตนเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนที่วางแผนไว้หรือไม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าควรจะปรับแผนในส่วนไหน หรือสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนไหม ซึ่งก็สามารถขอคำแนะนำในส่วนนี้เพิ่มเติมได้จากผู้จัดการกองทุนที่ดูแลสมาชิกหรือผู้ลงทุนอยู่
.
Statement นี้ โดยปกติแล้วจะบริษัทจะจัดส่งให้สมาชิกเพื่ออัปเดตความเคลื่อนไหวให้สมาชิก 2 ครั้งต่อปี

Statement 2

หนึ่งในส่วนที่สำคัญของใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Statement) คือ ‘ที่มาของเงิน’ ซึ่งเป็นส่วนแรกๆ ที่เราจะเจอ เพื่อจะได้ทราบผลตอบแทนโดยรวมที่ได้รับจากการลงทุน ณ ปัจจุบัน โดยมีคำศัพท์ง่ายๆ ที่อธิบายที่มาของเงินดังต่อไปนี้
.
- ยอดยกมา (Brought Forward): มูลค่ากองทุน ณ สิ้นปีที่ผ่านมา
- ยอดระหว่างปี (During This  Year): เงินที่สมาชิกและนายจ้างนำส่งเข้ากองทุนในปีนั้นๆ
- ยอดรับโอน (โอนออก) จากกองทุนหรือนายจ้างอื่น(Transferred in (out) from other fund or employer): เงินที่รับโอนมาจากองทุนอื่น
- ยอดรวม (Total): มูลค่ารวมของเงินในข้อ 1-3
.
นอกจากนี้ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ควรดูอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และแผนการลงทุนที่เลือก เพราะจะได้ประเมินว่าแผนการลงทุนที่เราเลือกยังเหมาะสมและตอบโจทย์กับตัวเองในระยะยาวหรือไม่

ทำไมถึงควรหมั่นตรวจสอบใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Statement) อย่างสม่ำเสมอ

ต้องยอมรับว่าไม่ใช่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกคนที่จะคอยหมั่นตรวจสอบพอร์ตการลงทุน เนื่องจากอาจจะมองว่าเป็นการลงทุนระยะยาว เลือกแผนการลงทุนไปแล้วผู้จัดการกองทุนก็บริหารให้เสร็จสรรพ แต่ที่จริง หากสมาชิกไม่หมั่นตรวจสอบพอร์ตการลงทุน จะมีโอกาสสูญเสียเงินต้น หรือผลตอบแทนอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในวัยเกษียณก็เป็นได้
.
การตรวจสอบใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Statement) มีข้อดีอย่างไร

 

Statement 3

.
-เพื่อได้รู้ยอดเงินสะสมในกองทุนว่ามีเท่าไร ทั้งส่วนที่เป็นเงินจ่ายสะสมของตัวเอง เงินสมทบจากนายจ้าง และผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละนโยบาย รวมทั้งตรวจดูว่าได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่คาดหวังหรือไม่
.
-เพื่อจะได้รู้ว่าลงทุนในกองทุนไหนไปบ้าง กองทุนที่เลือกเหมาะสมกับเราไหม
.
-เพื่อจะได้เห็นภาพรวมของพอร์ตและตรวจสอบว่าควรปรับแผนไหม ประเมินว่าเป้าหมายที่เคยวางไว้สำหรับวัยเกษียณ ยังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องไหม
.
ซึ่งเหตุผลข้างต้นเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เรามีโอกาสได้รู้ตัว และปรับแผนการลงทุนเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในวัยเกษียณจริงๆ

ปัจจุบัน สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถเช็คความเคลื่อนไหวการลงทุนได้ผ่านแอปพลิเคชันโดยที่ไม่ต้องรอ ใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Statement)

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บลจ. พรินซิเพิล สามารถเช็กข้อมูลในใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Statement) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชัน Principal PVD 
.
พร้อมดูรายละเอียดกองทุน รายละเอียดการลงทุน ติดตามมูลค่า NAV และอัตราผลตอนแทนของสมาชิก เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก สับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน หรือใช้ Plan WISE Retire WELL เป็นเครื่องมือช่วยคำนวณเงินออมเพื่อวัยเกษียณแบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Principal PVD ได้ที่

iOS: https://principalprovidentfund.page.link/1Crm
Android: https://principalprovidentfund.page.link/QYkB