เตือนภัย! มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัท หลอกเสนอบริการสินเชื่อ

fraud notice_app banner

🚨ระวังกลโกง! มิจฉาชีพหลอกเสนอให้บริการสินเชื่อ โดยแอบอ้างชื่อบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บริษัท) แจ้งเตือนภัยว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อของบริษัท และแอบอ้างเป็นพนักงานของบริษัท เสนอบริการสินเชื่อผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดีย และหลอกให้เหยื่อให้ข้อมูลสำหรับการสมัครสินเชื่อและโอนเงิน บริษัทขอเตือนให้ระวังและอย่างหลงเชื่อ

บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทดำเนินธุรกิจบริหารจัดการกองทุนรวม (Mutual Fund) กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น โดยบริษัทมิได้ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อแก่บุคคลใดเป็นการทั่วไป และมิได้ดำเนินธุรกิจทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่แอบอ้าง

หากท่านได้รับการติดต่อโดยอ้างเป็นพนักงานบริษัท อ้างถึงชื่อ หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่อ้างถึงบริษัท บริษัทแนะนำให้ครวจสอบข้อมูลก่อนการดำเนินการ การทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทควรกระทำผ่านช่องทางการติดต่ออย่างเป็นทางการของบริษัทเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามและแจ้งข้อมูลได้ที่

ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02 686 9500 หรืออีเมล์ callcenter@principal.com

หรือจากเวบไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต ได้ที่ SCAM CENTER รู้ทันภัยกลโกงลงทุน