รับชมงานสัมมนาLIVE "จับทิศทางการลงทุน ต้อนรับปีกระต่าย 2023" ขอเชิญติดตามรับชม Facebook LIVE ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น.

Investment Forum H1 Y2023

"จับทิศทางการลงทุน ต้อนรับปีกระต่าย 2023"
ไปกับงานสัมนา Principal Investment Forum 2023

ขอเชิญติดตามรับชม LIVE ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ได้ที่ช่องทาง : https://fb.me/e/2h99VeHCK

หัวข้อสัมนา

- มุมมอง CIO: ปี 2023 Year of the Pivot
โดย คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA - ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

- ลดความผันผวนของพอร์ตจากปัจจัยตลาดด้วย Private Real Estate
โดย คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล - Head of Investment Strategy
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

-เจาะลึกหุ้นไทยและเวียดนาม ผ่านคาดการณ์ผลประกอบการ
โดย คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง - หัวหน้าการลงทุนฝ่ายตราสารทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

- โอกาสลงทุนตลาดหุ้นจีน หลังนโยบาย COVID เริ่มผ่อนคลาย
โดย คุณอาทิตย์ ทองเจริญ - Head of Thailand Business
Schroder Investment Management (Singapore) Ltd.

- มุมมอง Global REITs ท่ามกลางความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอย
By Ms. Janine Yoong, CFA - Portfolio Manager
Principal Asset Management

- สรุปภาพรวมการลงทุน และ จบงานสัมมนา
โดย คุณสุภัททกิต เจตทวีกิจ, CFA

ดำเนินรายการโดย คุณสุภัททกิต เจตทวีกิจ, CFA

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน)เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Agenda