รับมือภาวะเงินเฟ้อ ด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

IO-Inflation

พบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

ดำเนินรายการโดย
คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล - Head of Investment Strategy
คุณธเนศ เลิศเพชรพันธ์ - Investment Strategy

#PrincipalThailand #gifts

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน