ลงทุนอย่างไร ในภาวะเงินเฟ้อและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น

ลงทุนอย่างไร ในภาวะเงินเฟ้อและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น

🆕 พบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

⛽️นักลงทุนสามารถหาโอกาสการลงทุนแบบไหน ในสถานการณ์ที่อัตราเงินเฟ้อสูง รวมถึงราคาน้ำมันดิบและอาหารเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง การลงทุนในกองทุนประเภทหุ้นโครงสร้างพื้นฐานจะได้ประโยชน์อย่างไรใรช่วงนี้ และการลงทุนในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ยังมีโอกาสขึ้นต่อโดยมีปัจจัยอะไรเป็นตัวแปรสำคัญ 

▶️ พบกับทีม Investment Strategy บลจ. พรินซิเพิล ที่จะมาพูดคุยและเสนอมุมมองการลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบัน กับตอน “ลงทุนอย่างไร….ในภาวะเงินเฟ้อและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น”

ดำเนินรายการโดย
     คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล Head of Investmest Strategy
      คุณธเนศ เลิศเพชรพันธ์ Investment Strategy

#PrincipalThailand #gif #gcf