จับจังหวะการลงทุนด้วยกองทุนหุ้น Big Cap

Big Cap

📊 ความกังวลต่อการเกิดวิกฤติการเงิน (Financial Crisis) และสัญญาณหรือปัจจัยที่บ่งชี้ว่าอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ในสหรัฐฯ กดดันทำให้ราคาสินทรัพย์ทั่วโลกปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง 

🔵 ทางทีม Investment Strategy บลจ. พรินซิเพิล ทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์โอกาสการลงทุนในช่วงเหตุการณ์วิกฤติการเงินในอดีต โดยพิจารณาจากดัชนีของตลาดหุ้น 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ จีน และ เวียดนาม 

❗️หากโลกเราเผชิญกับวิกฤติการเงินอีกครั้ง การลงทุนในหุ้น Big Cap จะถือเป็นโอกาสในวิกฤตที่ดีที่สุดหรือไม่… เชิญทุกท่านรับชม Principal Investment Opportunities

 

🟦 ตอน “จับจังหวะการลงทุนด้วยกองทุนหุ้น Big Cap”

🆕 พบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

🎤 ดำเนินรายการโดย…
 คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล Head of Investment Strategy
 คุณธเนศ เลิศเพชรพันธ์ Investment Strategy 

#PrincipalThailand #useq #apdi #vneq

▶️ ชมรายการที่นี่: https://www.facebook.com/principalthailand/videos/5262627183854614/

🔴 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VFn8kd3c3vk