อัพเดตสถานการณ์การลงทุนทั่วโลก แนะนำ 5 กองทุนคุณภาพ

Fund IS

"อัพเดตสถานการณ์การลงทุนทั่วโลก แนะนำ 5 กองทุนคุณภาพ"

พบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น.
ดำเนินรายการโดย
คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล - Head of Investment Strategy
คุณธเนศ เลิศเพชรพันธ์ - Investment Strategy

พิเศษกับ Principal MAY DAY Fund เปิดโอกาสสะสมกองทุนคุณภาพ 5 กองทุนจาก บลจ.พรินซิเพิล ได้แก่
- PRINCIPAL APDI (กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้)
- PRINCIPAL GMA (กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท)
- PRINCIPAL GIF (กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้)
- PRINCIPAL VNEQ (กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้)
- PRINCIPAL iPROP (กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม)

พร้อมรับสิทธิพิเศษ ฟรี! ค่าธรรมเนียมการขาย (Front- end Fee) เมื่อลงทุน 5 กองทุนนี้ผ่านแอปพลิเคชัน Principal TH ระหว่างวันที่ 19-27 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น (อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/principal-may-day-funds-promotion)
อ่านข้อมูลกองทุนรวมเพิ่มเติม

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL APDI ลงทุนกระจุกตัวในฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GMA กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GIF กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศยุโรปและอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต