จัดพอร์ตอย่างไร ต้อนรับปีกระต่าย ? (Asset Allocation 1Q23) | Principal Investment Opportunities

Asset Allocation Q1 2023

💰Principal Asset Allocation  Recommendation 1Q2023

Principal Investment Opportunities มีคำตอบ

🎤ดำเนินรายการโดย
🧑🏻‍💻คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล Head of Investment Strategy
👨🏻‍💻คุณธเนศ เลิศเพชรพันธ์ Investment Strategy 

❗️ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

อ่านรีพอร์ต ภาพรวมการลงทุนปี 2023 และกลยุทธ์การปรับพอร์ต ไตรมาส 1 ปี 2023 ได้ที่
https://bit.ly/3HhHCNL