คว้าโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ด้วยกองทุนทริกเกอร์ PRINCIPAL THTG6M1

Thai Trigger

"คว้าโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ด้วยกองทุนทริกเกอร์ PRINCIPAL THTG6M1"


พบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น.


ดำเนินรายการโดย
คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล - Head of Investment Strategy 
คุณธเนศ เลิศเพชรพันธ์ - Investment Strategy


#PrincipalThailand #thaitrigger #THTG6M1


ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน