เศรษฐกิจเวียดนามไตรมาส 2 แข็งแกร่ง... จีนก็เช่นกัน

Cover 4 July

พบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

ดำเนินรายการโดย คุณธิดารัตน์ เจริญวุฒิ และ คุณมินตรา จันทวิชชประภา - Investment Strategy

#PrincipalThailand #cheq #chtech #vneq #vtopp

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน