ได้เวลา…หุ้นแดนมังกรกลับมาทะยาน?

CHINA

พบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

ดำเนินรายการโดย 
คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล - Head of Investment Strategy 
และ คุณธเนศ เลิศเพชรพันธ์ - Investment Strategy

#PrincipalThailand #apdi #cheq #chtech

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน