คว้าโอกาสลงทุนในบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลเชิงบวกในมุมกว้าง

Banner

 


พบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

ดำเนินรายการโดย คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล Head of Investment Strategy 

#PrincipalThailand #GESG #ESG

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน