ได้เวลาคว้าโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามกับ PRINCIPAL VNTG7M1

PRINCIPAL-VNTG7M1_IO-programs

"ได้เวลาคว้าโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามกับ PRINCIPAL VNTG7M1"

พบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

ดำเนินรายการโดย 
คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล - Head of Investment Strategy 
คุณธเนศ เลิศเพชรพันธ์ - Investment Strategy 


#PrincipalThailand #vntg7M1 #ลงทุนเวียดนาม


ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน