ราคาน้ำมันที่ผันผวน จะกระทบต่อหุ้นพลังงานและสาธารณูปโภคไทยอย่างไร

IO-Special

พบกับรายการ Principal Investment Opportunities ตอนพิเศษ

"ราคาน้ำมันที่ผันผวน จะกระทบต่อหุ้นพลังงานและสาธารณูปโภคไทยอย่างไร"

ดำเนินรายการโดย
คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล - Head of Investment Strategy
คุณธเนศ เลิศเพชรพันธ์ - Investment Strategy

#PrincipalThailand #epif

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน