บลจ. พรินซิเพิล เซ็นสัญญาร่วมบริหาร Private Fund ของสำนักงาน คปภ. ชูกลยุทธ์จัดพอร์ตลงทุนแบบ Asset Allocation ขยายฐานลูกค้าใหม่

principal sign contract oic private fund

บลจ.พรินซิเพิล ขยายฐานลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) หลังเซ็นสัญญาร่วมบริหารกองทุนฯ ให้แก่สำนักงาน คปภ. ชูจุดเด่นด้านการจัด Asset Allocation กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย และกลยุทธ์การจัดพอร์ตในระยะยาวและระยะสั้น รวมถึงควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ชูพอร์ตมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ เติบโตกว่า 57%

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า 
ได้วางเป้าหมายขยายพอร์ตการรับบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี ล่าสุดได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ทำหน้าที่กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ให้เป็น 1 ใน 5 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เข้าร่วมบริหารกองทุนส่วนบุคคลของสำนักงาน คปภ. และเซ็นสัญญาร่วมกันเป็นที่เรียบร้อย 

การได้รับเลือกให้ร่วมบริหาร Private Fund แก่สำนักงาน คปภ. ครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของ บลจ. พรินซิเพิล จากจุดเด่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัด Asset Allocation ที่เน้นการกระจายการลงทุนและคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุน (Asset Class Selection) ตลอดจนให้คำปรึกษาเพื่อจัดแผนลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนแต่ละรายสามารถยอมรับได้ นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุนในระยะยาว (Strategic Asset Allocation : SAA) จัดพอร์ตลงทุนในระยะสั้นตามภาวะตลาด (Tactical Asset Allocation : TAA) และการควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Rebalancing) ซึ่งแนวคิดและหลักการลงทุนนี้มาจาก Principal Financial Group (PFG) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และ Principal Global Investor (PGI) บริษัทในเครือ ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุนแก่นักลงทุนทั้งสถาบันและบุคคลทั่วไปที่นำมาปรับใช้และมีการประสานงานกับบริษัทแม่และบริษัทในเครืออย่างใกล้ชิด 

ทั้งนี้ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ. พรินซิเพิล ในปีนี้มีอัตราการเติบโตที่ดีกว่าเป้าหมาย โดยช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (นับจาก 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ มีอัตราเติบโตกว่า 57% ดีกว่าเป้าหมายเดิมที่วางไว้ว่าจะมีอัตราเติบโตกว่า 33% สะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าและความสามารถในการบริหารกองทุนของ บลจ. พรินซิเพิล 

“ในช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มฟื้นตัว หลังจากปรับฐานลงค่อนข้างแรงในช่วงต้นปี เนื่องจากหลายประเทศได้อัดฉีดมาตรการเยียวยาและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงถือเป็นจังหวะดีของผู้ที่ต้องการจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลเพื่อเข้าลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นและสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ โดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญและมีทีมงานมืออาชีพอย่าง บลจ.พรินซิเพิล ทำหน้าที่บริหารกองทุนพร้อมมอนิเตอร์สถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด” นายจุมพล กล่าว 

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
โทรศัพท์ 0-2018-3447-50, 0-2686-9532-3
Email: pvdandpfmkt@principal.th