พรินซิเพิล แถลงข่าวปรับแบรนด์ใหม่

พรินซิเพิล แถลงข่าวปรับแบรนด์ใหม่

เมื่อวันจันทร์ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง พรินซิเพิล ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (Principal Financial Group) ได้ประกาศปรับโฉมธุรกิจบริหารสินทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียนและในประเทศไทย เปลี่ยนชื่อจากเดิม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (Principal) และได้จัดงานแถลงข่าว ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พันธมิตรและกลุ่มลูกค้าทางธุรกิจตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสื่อมวลชลได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก้าวสำคัญของบริษัทที่มาพร้อมกับชื่อใหม่ และภาพลักษณ์ใหม่ที่สะท้อนให้เห็นตัวตนและทิศทางที่บริษัทจะมุ่งต่อไปในอนาคต