🚨 ระวังกลโกง! มิจฉาชีพหลอกให้ร่วมลงทุน

p1

🚨ระวังกลโกง! มิจฉาชีพหลอกให้ร่วมลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บริษัท)
แจ้งเตือนภัย หากมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานของบริษัทชักชวนให้ร่วมลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดีย

บริษัทขอให้นักลงทุนอย่าหลงเชื่อ หากท่านได้รับการติดต่อโดยบุคคลที่อ้างเป็นพนักงานของบริษัทหรืออ้างถึงบริษัทผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย ที่มิใช่ช่องทางอย่างเป็นทางการของบริษัท

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทจะต้องกระทำผ่านช่องทางการติดต่ออย่างเป็นทางการของบริษัทเท่านั้น
และขอให้นักลงทุนตรวจสอบข้อมูลของผู้แนะนำการลงทุน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกครั้งก่อนดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆ
 
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม หรือ แจ้งเบาะแสเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 02 686 9500 หรืออีเมล callcenter@principal.com
หรือ ‘SCAM CENTER รู้ทันภัยกลโกงลงทุน’ บนเว็บไซต์ของสำนักงาน กลต. www.sec.or.th/ScamCenter