พันธมิตรทางธุรกิจ

1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะลูกค้า Private Banking)
8. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารออมสิน
10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท เอไอเอ จำกัด
12. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
14. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
16. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
17. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
18. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
19. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
20. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
21. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
22. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
23. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
24. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
25. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
26. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
27. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
28. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
29. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
30. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
31. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
32. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
33. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
34. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
35. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
36. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
37. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
38. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
39. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
40. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
41. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
42. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
43. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
44. บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
45. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
46. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชียเวลท์ จำกัด
47. บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
48. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
49. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
50. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
51. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด