บลจ. พรินซิเพิล ร่วมสนับสนุนโครงการ ‘Chef Charity เพื่อทีมแพทย์รามาสู้โควิด’

บลจ. พรินซิเพิล ร่วมสนับสนุนโครงการ ‘Chef Charity เพื่อทีมแพทย์รามาสู้โควิด’

Principal Asset Management joins Covid-19 relief mission

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด นำโดย คุณจุมพล สายมาลา (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณแบรนดา ชู (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ภายใต้โครงการ ‘The Principal Giving Chain’ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมของ Principal Financial Group® และ Principal Foundation ที่มีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มพรินซิเพิลในประเทศต่างๆ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและจัดหาอาหารมอบให้แก่ผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ  โดยร่วมมือกับภาคธุรกิจในท้องถิ่นและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในการช่วยเหลือบุคคลและครอบครัวกว่า 30 แห่งทั่วโลก ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการให้ ผ่านการมอบอาหารหรือสั่งซื้อสินค้าในชุมชนที่มาจากธุรกิจในท้องถิ่น อาทิ ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน


โดยในประเทศไทย บลจ. พรินซิเพิล ได้มอบเงินจำนวน 60,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ ‘Chef Charity เพื่อทีมแพทย์รามาสู้โควิด’ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังต่อสู้กับไวรัส COVID-19 อยู่ในขณะนี้ โดยเปิดรับสมัครเชฟจิตอาสาที่จะมาช่วยรังสรรค์เมนูอาหาร เพื่อเสิร์ฟให้แก่บุคลากรการแพทย์ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการช่วยเหลือคนไข้และร่วมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ทั้งหมดวันละ 4 มื้อ จัดเสิร์ฟมื้อละ 600 ชุด ต่อวัน
 

Media center image alignment
CENTER