กองทุนจีนกำลังจะผงาด! โอกาสเข้าลงทุนในประเทศจีนกับ PRINCIPAL CHEQ

CHEQ 2022

รู้หรือไม่ กองทุนจีนกำลังจะผงาด! 
.
ตลาดจีนเตรียมพุ่งทะยานจากหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นจากนโยบายของภาครัฐที่พร้อมดันเศรษฐกิจไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลัง (โดยโฟกัสไปที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Clean Enengy หรือเทคโนโลยีแห่งอนาคตเป็นหลัก) หรือจะเป็นการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด 19 ในประเทศเองก็ตาม 
.
เมื่อทิศทางเศรษฐกิจกำลังไปได้ดี บลจ. พรินซิเพิล จึงอยากแนะนำกองทุนที่จะเติบโตไปพร้อมกับจีน นั่นคือกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ PRINCIPAL CHEQ ซึ่งเน้นลงทุนใน Clean Energy และมีอัตราผลตอบแทนสูงอย่างต่อเนื่อง
.
หากคุณพร้อมแล้ว ก็มาทำความรู้จักกองทุนนี้ไปพร้อมกัน!

ตลาดจีนจะเป็นยังไงต่อ?

เศรษกิจจีนจะไปทิศทางไหนต่อ? ดูได้จากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ซึ่งมีประเด็นทางเศรษฐกิจที่น่าคิดต่อหลายข้อ อาทิ
.
-เน้นพัฒนาที่คุณภาพทางเศรษฐกิจเป็นหลัก เช่น โฟกัสที่การผลักดันภาค Technology, Clean Energy มากขึ้น
-อุตสาหกรรมการผลิตและฮาร์ดเทคโนโลยี จะเป็นกุญแจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม ยกระดับภาค IT, AI, เทคโนโลยีชีวภาพ, พลังงานใหม่ เป็นต้น
-สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน เช่น เร่งขยายสังคมเมืองเพื่อรองรับจำนวนประชากร, ขยายฐานรายได้, รักษาระดับการจ้างงาน
-สร้างเศรษฐกิจกับพันธมิตรประเทศทั่วโลก เปิดเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สร้างความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน

ตลาดจีนโต

ภาพรวมเศรษฐกิจจีน พร้อมจะกลับมาเติบโตต่อเนื่องในหลายภาคส่วนหากเปิดประเทศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
.
- ภาคอสังหาฯ: รอกลับมาฟื้นตัว หลังรัฐบาลออกนโยบายสนับสนุนอย่างใกล้ชิด
- ภาคการบริโภค: การผ่อนคลายความเข้มงวดนโยบาย Zero COVID-19 จะทำให้ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติมากขึ้น รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับชนชั้นกลางช่วยผลักดัน 
- ภาคการส่งออก: เป็นตัวช่วยสำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจจีนในช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี
- ภาคการลงทุน (สินทรัพย์ถาวร): ยังมีเสถียรภาพและเติบโตได้ดี นำโดยการลงทุนในส่วนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

 

CHEQ

รัฐบาลจีนผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดมากขึ้น สัญญาณบวกต่อการเปิดประเทศ ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะผลักดันเศรษฐกิจจีนเดินหน้าเติบโต
.
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม เป็นต้นมา หลายเมืองใหญ่ในจีนคลายการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 เช่น อนุญาตให้คนกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการและไม่มีอาการ กักตัวที่บ้านได้ ไม่ต้องเข้ากักตัวในที่ๆ ทางการเตรียมไว้ หรือหลายเมืองยกเลิกการแสดงผลตรวจเชื้อเป็นลบเพื่อเข้าสถานที่สาธารณะ รวมทั้งตั้งเป้าให้ผู้สูงอายุจำนวนมากกว่า 90% ขึ้นไปได้รับวัคซีน

CHEQ จุดเด่น

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ PRINCIPAL CHEQ กองทุนจีนมาแรง ผลตอบแทนดี น่าลงทุนในจังหวะที่เศรษฐกิจแดงมังกรเตรียมทะยาน
.
จุดเด่น: 

- เป็นกองทุนรวมประเภท Feeder Fund ที่นำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว 
- ลงทุนได้ในหุ้นจีน ทั้งในหุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดกลางและเล็ก หรือหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นจีนและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนการเติบโตของหุ้นจีนในวงกว้าง
- ลงทุนใน Clean Energy และมุ่งเน้นหุ้น EV battery ซึ่งเป็นต้นน้ำของ EV และมีคู่แข่งน้อย 
- อัตราผลตอบแทนดี และต่อเนื่อง เพราะกองทุนหลักบริหารและจัดการโดย Schroder Investment Management ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
- ได้รับรางวัล Morningstar 5 ดาว

ลงทุน CHEQ

เตรียมเติบโตไปพร้อมกับตลาดการลงทุนในจีน เลือกลงทุนใน PRINCIPAL CHEQ ได้ที่ https://www.principal.th/en/principal/CHEQ-A
.
ดาวน์โหลดและซื้อกองทุนผ่านแอป Principal TH คลิก
.
ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.principal.th/ หรือโทร 02-686-9500
.
#PrincipalThailand
.
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวใน emerging market ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต