ลงทุนพลังสะอาด พลังงานแห่งโลกอนาคตที่เติบโตแบบยั่งยืนกับ PRINCIPAL GCLEAN

Global Clean Energy

เมื่อภาวะความสมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศโลกเปลี่ยนแปลงไป นำมาซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
.
โลกในยุคเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ Clean Energy พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนที่จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานหลักในอนาคต ถือเป็นหนึ่งในธีม Global Mega Trends ที่น่าลงทุน อย่างกองทุนใหม่ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี Principal Global Clean Energy Fund (PRINCIPAL GCLEAN) ที่ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาด พลังงานสำคัญแห่งอนาคต
.
แล้ว Clean Energy ที่พูดถึงนี้คืออะไร? การลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดสามารถสร้างโอกาสผลตอบแทนในการลงทุนได้อย่างไร? วันนี้บลจ. พรินซิเพิล มีคำตอบให้

GCLEAN 1

 Clean Energy พลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทน เป็นพลังงานที่ใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน ปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ ซึ่งปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มหาศาล จนเป็นสาเหตุของโลกร้อน รวมทั้งเป็นพลังงานที่ค่อยๆ หมดไปและใช้ระยะเวลานานในการสร้างใหม่หรือไม่สามารถสร้างได้
.
ตัวอย่างพลังงานทดแทนที่สำคัญ เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง พลังงานคลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ เชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นต้น
.
ซึ่งมีแรงผลักดัน 4 ด้าน เป็นสิ่งสำคัญที่แก้ไขอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นกับพลังงานสะอาดในอดีต ได้แก่
.
1. Regulatory force นโยบายภาครัฐสนับสนุนพลังงานสะอาด
2. Technological force การลงทุนด้านพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นับตั้งแต่ปี 2000 นำมาซึ่งประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
3. Economic force ต้นทุนพลังงานสะอาดต่ำกว่าพลังงานดั้งเดิม โดยต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์ต่ำลงกว่า 52% ภายใน 5 ปี
4. Societal force สาธารณชนกังวลถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีการแสดงออกด้วยการประท้วง เพราะภัยพิบัติเกิดถี่ครั้งและรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
.
Source: Blackrock (as of Jan 2021)

GCLEAN theme investment

 โอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพการเติบโตแบบก้าวกระโดด
.
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี (PRINCIPAL GCLEAN) ลงทุนใน iShares Global Clean Energy Fund ที่มีจุดเด่น 3 ด้านด้วยกัน
.
#Performance
.
ผลตอบแทนปี 2565 ที่ 18.14% กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี สร้างผลตอบแทนนับตั้งแต่ปี 2565 ที่ 18.14% และ 3 เดือน ที่ 18.35% และ 6 เดือน ที่ 20.95% (Benchmark: 21.59%, 21.36%, 23.49% ตามลำดับ) (Source: www.principal.th ณ 31 สิงหาคม 2565)
.
#Defensive & Natural Monopoly
.
ประเภทธุรกิจส่วนมากมีลักษณะเป็นสินค้า/บริการจำเป็นตามพื้นฐานการดำรงชีพ และผูกขาดทางธรรมชาติ
.
#Utilities
.
ลงทุนในหุ้นของธุรกิจผู้ผลิตพลังงานสะอาดที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการพัฒนาและผลิตพลังงานสะอาด ครอบคลุมพลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำ ไฮโดรเจน ชีวมวล และ พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ

Sample Stock GCLEAN fund

 PRINCIPAL GCLEAN พอร์ตการลงทุน กระจายการลงทุนครอบคลุม พลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำ ไฮโดรเจน ชีวมวล โดยลงทุนทั่วภูมิภาค
.
ตัวอย่างหุ้นที่กองทุนไปลงทุนได้แก่
.
ENPH – ENPHASE ENERGY INC ผู้นำสัญชาติอเมริกันด้านการออกแบบ พัฒนา ผลิต และจำหน่ายโซลูชั่นพลังงานในบ้านสำหรับอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์
- บริษัทนำเสนอไมโครอินเวอร์เตอร์ที่ใช้เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งแปลงพลังงานในระดับโมดูลโซลาร์แต่ละโมดูล และรวมเข้ากับเครือข่ายและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
- มีระบบจัดเก็บแบตเตอรี่ AC และบริการตรวจสอบบนคลาวด์ Enlighten รวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
.
FSLR – FIRST SOLAR INC ผู้ให้บริการโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์จากเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส แคนาดา อินเดีย ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ
- บริษัทออกแบบ ผลิต และจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์แคดเมียมเทลลูไรด์ ที่แปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า
- ให้บริการแก่ผู้พัฒนาและผู้ดำเนินการระบบสาธารณูปโภค ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ บริษัทการค้าและอุตสาหกรรม และระบบอื่นๆ
.
SEDG – SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC บริษัทสัญชาติอิสราเอล ผู้ออกแบบ พัฒนา และจำหน่ายระบบอินเวอร์เตอร์ที่ปรับให้เหมาะกับกระแสไฟตรง (DC) สำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ทั่วโลก ดำเนินการผ่านห้าส่วนงาน: พลังงานแสงอาทิตย์, การจัดเก็บพลังงาน, e-Mobility, พลังงานวิกฤต และเครื่องจักรอัตโนมัติ

Master Fund GCLEAN

 กองทุนหลักได้รับการจัดอันดับในระบบ ESG Leader สะท้อนให้เห็น Energy Disruption พลังงานสะอาดกับกลุ่มพลังงานยุคเก่าอย่าง S&P Energy Index ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการพลังงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ในอนาคต
.
กองทุนหลัก iShares Global Clean Energy UCITS ETF เน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด และเป็นกองทุนที่ได้คะแนนจาก MSCI ESG Quality Score สูงถึง 7.99 จาก 10 คะแนน จัดอยู่ในกลุ่ม ESG Leader (Source: iShares, as of August 2022)
.
ผลตอบแทนปี 2565 ที่ 18.14% กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี สร้างผลตอบแทนนับตั้งแต่ปี 2565 ที่ 18.14% และ 3 เดือน ที่ 18.35% และ 6 เดือน ที่ 20.95% (Benchmark: 21.59%, 21.36%, 23.49% ตามลำดับ) (Source: www.principal.th ณ 31 สิงหาคม 2565) สะท้อนภาพความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และทางเลือกพลังงานของคนยุคปัจจุบันที่ชัดเจน
.
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี PRINCIPAL GCLEAN
Clean Energy นวัตกรรมพลังงานสะอาด โอกาสการลงทุนที่เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมเมกะเทรนด์โลก

Fund Performance GCLEAN

กองทุนหลักได้รับการจัดอันดับในระบบ ESG Leader สะท้อนให้เห็น Energy Disruption พลังงานสะอาดกับกลุ่มพลังงานยุคเก่าอย่าง S&P Energy Index ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการพลังงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ในอนาคต
.
กองทุนหลัก iShares Global Clean Energy UCITS ETF เน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด และเป็นกองทุนที่ได้คะแนนจาก MSCI ESG Quality Score สูงถึง 7.99 จาก 10 คะแนน จัดอยู่ในกลุ่ม ESG Leader (Source: iShares, as of August 2022)
.
ผลตอบแทนปี 2565 ที่ 18.14% กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี สร้างผลตอบแทนนับตั้งแต่ปี 2565 ที่ 18.14% และ 3 เดือน ที่ 18.35% และ 6 เดือน ที่ 20.95% (Benchmark: 21.59%, 21.36%, 23.49% ตามลำดับ) (Source: www.principal.th ณ 31 สิงหาคม 2565) สะท้อนภาพความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และทางเลือกพลังงานของคนยุคปัจจุบันที่ชัดเจน
.
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี PRINCIPAL GCLEAN
Clean Energy นวัตกรรมพลังงานสะอาด โอกาสการลงทุนที่เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมเมกะเทรนด์โลก

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเพิ่มเติม https://www.principal.th/th/principal/GCLEAN-A
.
ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.principal.th/ หรือโทร 02-686-9500
.
#PrincipalThailand
.
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน /กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต