ลงทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน ลดความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นไปกับกองทุน PRINCIPAL GIF

GIF

การลงทุนในสินทรัพย์หรือบริษัทที่ทำโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นการลงทุนเชิง Defensive ในสถานการณ์ที่โลกการลงทุนมีความผันผวนสูง โดยเฉพาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงและเศรษฐกิจมีความอ่อนไหว 

การลงทุนในหุ้นประเภทโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อได้ เนื่องจากกระแสรายได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างมั่นคง โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันของผู้บริโภคหรือมีฐานผู้ใช้จำนวนมาก เช่น ระบบโทรคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค หรือในอุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่ง

บลจ. พรินซิเพิล จึงขอเสนอโอกาสลงทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน ลดความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น ไปกับกองทุน PRINCIPAL GIF ที่เน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีอัตราการทำกำไรของธุรกิจอยู่ในระดับสูง และรายได้มีความผันผวนต่อภาวะเศรษฐกิจต่ำ

ก่อนจะเริ่มลงทุน มาทำความรู้จักกองทุน PRINCIPAL GIF ไปพร้อมกัน

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/GIF


ดาวน์โหลดแล้วซื้อกองทุนผ่านแอป Principal TH คลิก

GIF 1

จุดเด่นของกองทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกจำแนกเป็น Preferred Infrastructure ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นลักษณะกิจการที่มีความผูกขาด โครงสร้างรายได้มีสัญญารองรับกับทางรัฐบาล มีฐานผู้ใช้มากราย ซึ่งจะทำให้อัตราการทำกำไรของธุรกิจอยู่ในระดับสูง และรายได้มีความผันผวนต่อภาวะเศรษฐกิจต่ำ เช่น ระบบสาธารณูปโภค ทางด่วน สนามบิน หรือ รางรถไฟ 

นอกจากนั้น กองทุนยังมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจหรือมีสินทรัพย์ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว หรือกลุ่มประเทศ OECD ด้วย

กองทุนคาดหวังผลตอบแทนจากเงินปันผลและการเพิ่มขึ้นของ Capital โดยมีเป้าหมายระดับผลตอบแทนอยู่ระหว่างตราสารทุนและตราสารหนี้ ผ่านการถือหุ้นประมาณ 25-50 ตัว

บริหารจัดการกองทุน โดย Lazard Asset Management และมีผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ยาวนาน โดยกองทุนถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนแรกๆในการลงทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมกองทุน และมีขนาดสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ใหญ่ที่สุดสำหรับการลงทุนประเภท Listed Infrastructure

gif 2

สัดส่วนการลงทุน

กองทุนลงทุนในบริษัทโครงสร้างพื้นฐานหลากหลายประเทศทั่วโลก แต่จะมีสัดส่วนการลงทุนหลักในกลุ่มประเทศยุโรป 42% อเมริกาเหนือ 22% สหราชอาณาจักร 16% 

และลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม แต่จะมีสัดส่วนการลงทุนหลักคือ กลุ่มสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า แก๊ส ประปา) 53% และกลุ่มอุตสาหกรรมทางด่วน 22% นอกจากนั้นจะมีลงทุนในอุตสาหกรรมรางรถไฟ เสาโทรคมนาคม และสนามบินด้วย

(Source: Lazard Asset Management as of 31 May 2022)

gif 3

ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน 
.
National Grid – บริษัทผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่สัญชาติอังกฤษ ผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศในสหราชอาณาจักรและเมืองใหญ่ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ เช่น นิวยอร์ก หรือ แมสซาชูเซตส์ 
.
SNAM – บริษัทอิตาลีขนาดใหญ่ผู้ขนส่งและกักเก็บก๊าซธรรมชาติ โดยบริหารจัดการท่อส่งก๊าซขนาดความยาวถึง 41,000 km ทั้งในอิตาลี ออสเตรีย ฝรั่งเศส และกรีซ เป็นต้น 
.
VINCI – บริษัทรับเหมาก่อสร้างกิจการสัมปทานต่างๆ ที่มีการดำเนินงานประมาณ 120 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 220,000 คนทั่วโลก โดย 70% ของ EBITDA มาจากสัมปทานระยะยาว เช่นการสร้างสนามบิน และทางพิเศษ

เริ่มต้นลงทุนในกองทุน PRINCIPAL GIF จากบลจ.พรินซิเพิล ที่ 1,000 บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ CIMB Thai ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ และพันธมิตรทางธุรกิจ หรือลงทุนผ่านแอป Principal TH ได้แล้ววันนี้

ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.principal.th/ หรือโทร 02-686-9500

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศยุโรปและอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต