ส่งท้ายปีกับ Principal GOLDEN WEEK ฟรี! ค่าธรรมเนียมการขายทุกกองทุน* เมื่อลงทุนผ่านแอป Principal TH หรือ E@syInvest ตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565

GOLDEN WEEK

ดาวน์โหลดแอป Principal TH คลิก

พิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยเปิดบัญชีมาก่อน
รับกองทุน PRINCIPAL DPLUS-A 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีผ่านแอป Principal TH

ศึกษาเงื่อนไขการเปิดบัญชีลูกค้าใหม่ผ่านแอป Principal TH ได้ที่ https://bit.ly/3PefU6U


หมายเหตุ : 

- โปรโมชันสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีแอป Principal TH ใหม่ จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีผ่านแอป Principal TH มาก่อน

- สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเปิดบัญชีผ่านแอป Principal TH จะต้องทำการเปิดบัญชีภายใน 2 ธันวาคม 2565 เพื่อรับสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขาย Principal GOLDEN WEEK (ทางเจ้าหน้าที่ใช้เวลา 1-3 วันทำการในการดำเนินการเปิดบัญชี)


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1.รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าบุคคลที่ทำรายการซื้อ (Subscription) โดยรายการส่งเสริมการขายนี้เป็น สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ลงทุนผ่านแอป Principal TH และ ลูกค้าที่มีเลขผู้ถือหน่วยลงทุนขึ้นต้นด้วย 901 ลงทุนผ่าน E@syInvest ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เท่านั้น

2.ระยะเวลาการส่งเสริมการขายระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

3.รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in)

4.บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการส่งเสริมการขาย ของสมนาคุณที่มูลค่าหรือเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริม การขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทจัดการถือเป็นที่สุด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน