พาส่อง Asset Allocation Q3 พร้อมแนะนำกองทุนหุ้นคุณภาพสูง เติบโตอย่างยั่งยืน | Principal Investment Opportunities

app cover 10-7-66

รายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

🔵 พาส่อง Asset Allocation Q3 พร้อมแนะนำกองทุนหุ้นคุณภาพสูง เติบโตอย่างยั่งยืน

🎤ดำเนินรายการโดย
👨🏻‍💻คุณธเนศ เลิศเพชรพันธ์ Investment Strategy 

Principal Investment Opportunities มีคำตอบ

 

❗️ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

อัปเดตข่าวสารการลงทุน และบทวิเคราะห์กองทุนน่าสนใจ เป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Line @PrincipalThailand   หรือกด คลิก

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GQE-A)
www.principal.th/th/principal/GQE-A

วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)
วันที่ 12-21 กรกฎาคม 2566

พิเศษ ช่วง IPO คิดค่าธรรมเนียมการขาย (Front-Ended Fees) เรียกเก็บ 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน  และหลัง IPO เรียกเก็บ 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)